Polski złoty ma 100 lat – historia fundamentów siły polskiej gospodarki w jubileuszowym wydaniu „Obserwatora Finansowego”

Specjalne wydanie „Obserwatora Finansowego”, poświęcone jest najważniejszym reformom w historii polskiej bankowości. Powodem jest okrągła rocznica stu lat od kluczowych dla dzisiejszych sukcesów Polski wydarzeń. Jaką drogę przeszedł polski złoty od powstania, do chwili obecnej? Na czym opiera się wiarygodność i zaufanie do Narodowego Banku Polskiego? Jakie były wyzwania i alternatywy po drodze? O tym wszystkim można przeczytać w wydaniu kwartalnika.
Polski złoty ma 100 lat – historia fundamentów siły polskiej gospodarki w jubileuszowym wydaniu „Obserwatora Finansowego”

Wydanie jubileuszowe kwartalnika „Obserwator Finansowy” poświęcone jest dwóm niezwykłym jubileuszom – stuleciu wprowadzenia złotego oraz stuleciu utworzenia Banku Polskiego. Jak zauważa prezes NBP prof. Adam Glapiński – Bank Polski SA., do którego dziedzictwa nawiązuje Narodowy Bank Polski, stał się „ostoją ładu pieniężnego w kraju” służącą dobru państwa i narodu. W aktualnym wydaniu dowiemy się w jaki sposób stały za tym i jak wymagające były reformy wprowadzane przez rząd Władysława Grabskiego, a także o wyrzeczeniach i ofiarności społeczeństwa polskiego, podjętych dla wyższego celu. Czytelnicy zabrani zostaną również w wielce ciekawą podróż jaką było powstanie suwerennej polskiej waluty. Zobaczymy też obraz polskiej gospodarki dwudziestolecia międzywojennego, w tym krajobraz polskiej bankowości tego okresu.

Dowiemy się również o działaniach zmierzających do zapewnienia stabilizacji ekonomicznej i przywrócenia zaufania do naszej waluty, będących głównymi wyzwaniami transformacji systemowej dla Narodowego Banku Polskiego. Szczególnie interesująca dla czytelników będzie również historia mistrzowskiej operacji denominacji złotego w wykonaniu NBP.

Do dziś wiarygodność i zaufanie do NBP to także zasługa codziennej działalności banku w strategicznych dla kraju i społeczeństwa obszarach. Godna polecenia czytelnikom jest tu analiza unikalnych doświadczeń polskiego banku centralnego w zakresie zarządzania obrotem gotówkowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Dowiemy się również – dlaczego Narodowy Bank Polski nadal jest strażnikiem stabilności systemu finansowego, a także dlaczego niezależność polskiego banku centralnego ma dziś znaczenie kluczowe. Spojrzymy też szerzej na znaczenie jak i obecną rolę banków centralnych na świecie.

Kwartalnik i opiniotwórczy portal ekonomiczny

Drukowany kwartalnik „Obserwator Finansowy” jest formą funkcjonującego od 2009 r. serwisu internetowego obserwatorfinansowy.pl  – portalu wydawanego przez NBP, w którym codziennie publikowane są merytoryczne treści z zakresu ekonomii i finansów w formie przystępnej nie tylko dla ekspertów.

Kwartalnik „Obserwator Finansowy” wypełnia lukę na rynku prasy społeczno-ekonomicznej. Wydawca stawia sobie za cel, by magazyn stał się ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej, miejscem dyskusji o gospodarce i wymiany myśli – swoistym forum oraz przestrzenią do debaty. Na łamach „Obserwatora Finansowego” czytelnicy mają okazję poznać głosy naukowców i ekspertów, którzy w sposób rzetelny wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych. Autorami tekstów są zarówno eksperci Narodowego Banku Polskiego, jak również wybitni naukowcy, dziennikarze oraz publicyści specjalizujący się w szeroko pojmowanej tematyce gospodarczej.

„Obserwator Finansowy” jest magazynem skierowanym do ekonomistów, finansistów, ludzi biznesu, a także studentów kierunków ekonomicznych i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną. W każdym numerze na czytelników czekają analizy najważniejszych tematów gospodarczych z Polski i ze świata, raporty, wywiady ze specjalistami z różnych dziedzin oraz teksty przybliżające najnowsze kierunki i trendy rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej.

Serwis www.obserwatorfinansowy.pl  zajął 4. miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomiczno-biznesowym w 2023 roku, przygotowywanym przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM).

 

 

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Garść faktów i refleksji o przeszłości polskiej bankowości centralnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatnich 200 lat bankowość centralna przeszła poważną ewolucję, zmieniały się jej zadania oraz reguły polityki pieniężnej. Tekst pokazuje z tej perspektywy dwa banki centralne: Bank Polski (1828–1866) oraz Bank Polski SA (1924–1939). Akcent położono na okoliczności ich powstania oraz intencje i oczekiwania projektodawców, które zdeterminowały statutowy zakres ich uprawnień. Pokazano trudne wybory odnośnie do priorytetów i gradacji celów, przed jakimi stawiała je rzeczywistość gospodarcza. Okoliczności te skłaniały do pytań o właściwe cele i zasady funkcjonowania banków centralnych, tworzyły przestrzeń dla ścierania się koncepcji swoistego bankowego wariabilizmu i statyzmu.
Garść faktów i refleksji o przeszłości polskiej bankowości centralnej

Nowy numer „Obserwatora Finansowego” już do kupienia

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dostępny jest już nowy numer kwartalnika „Obserwator Finansowy” – czasopisma o gospodarce, ekonomii i finansach wydawanego przez Narodowy Bank Polski.
Nowy numer „Obserwatora Finansowego” już do kupienia

Mocne fundamenty polskiej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Walka o naszą suwerenność gospodarczą wciąż trwa. Polska gospodarka wykazała w ostatnich latach bardzo wysoką odporność na różne szoki zewnętrzne. Warto odnotować, że w 2020 r., kiedy to wybuchła pandemia koronawirusa skala realnego spadku PKB była jedną z najniższych w Europie. Z kolei zarówno w 2021 r., jak również w 2022 r., kiedy doszło do ożywienia gospodarczego szybkość realnego wzrostu PKB w naszym kraju była jedną z najwyższych na Starym Kontynencie. Odporność polskiej gospodarki przekłada się między innymi na to, że agencje ratingowe utrzymują swoje oceny dla Polski na stosunkowo wysokim poziomie.
Mocne fundamenty polskiej gospodarki