Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Witold Gadomski
Nowy rząd i stare problemy Włoch

Nowy rząd i stare problemy Włoch

Witold Gadomski
Trudny rozwód z Europą

Trudny rozwód z Europą

Witold Gadomski
Threats to the stability of the global economy

Threats to the stability of the global economy

Witold Gadomski
Rosyjskie rolnictwo – sukces transformacji rynkowej

Rosyjskie rolnictwo – sukces transformacji rynkowej

Witold Gadomski
Francja: najważniejsze – uelastycznić rynek pracy

Francja: najważniejsze – uelastycznić rynek pracy

Witold Gadomski
Hard Brexit is fast approaching

Hard Brexit is fast approaching

Witold Gadomski
Twardy brexit coraz bliższy

Twardy brexit coraz bliższy

Witold Gadomski
Nineteen years of the floating PLN

Nineteen years of the floating PLN

Witold Gadomski
Światowa gospodarka wchodzi w okres turbulencji

Światowa gospodarka wchodzi w okres turbulencji

Witold Gadomski