Witold Gadomski

21.-gadomski_17J1162

Jest publicystą Gazety Wyborczej. Ocenia dla nas przede wszystkim zmiany dotyczące reformy sektora finansów publicznych i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołując się do doświadczeń innych krajów. Jest autorem bardzo ciekawych analiz dotyczących zmian w wydatkach publicznych i sferach budżetowych krajów UE.

Jest autorem kilku książek, między innymi biografii Leszka Balcerowicza i dwukrotnym laureatem Nagrody NBP im. Władysława Grabskiego za najlepsze publikacje prasowe w dziedzinie ekonomii.


Rosyjskie rolnictwo – sukces transformacji rynkowej

Rosyjskie rolnictwo – sukces transformacji rynkowej

Francja: najważniejsze – uelastycznić rynek pracy

Francja: najważniejsze – uelastycznić rynek pracy

Hard Brexit is fast approaching

Hard Brexit is fast approaching

Twardy brexit coraz bliższy

Twardy brexit coraz bliższy

Nineteen years of the floating PLN

Nineteen years of the floating PLN

Światowa gospodarka wchodzi w okres turbulencji

Światowa gospodarka wchodzi w okres turbulencji

Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje

Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje

The banking sector is facing the next huge technological leap

The banking sector is facing the next huge technological leap

Zmiana warty w Europejskim Banku Centralnym

Zmiana warty w Europejskim Banku Centralnym

Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki

Zagrożenia dla stabilności światowej gospodarki