Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Rząd Szwajcarii nałożył nowe sankcje na Rosję, zgodnie z wytycznymi UE

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI composite w USA w VII: 47,7 pkt. Wstępnie: 47,5 pkt

Polska Agencja Prasowa

PPI w strefie euro w VI: +1,1 proc. mdm. Konsensus: +1,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w VI: -1,2 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce w VI wzrosła o 9,3 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI w VII w usługach strefy euro, Niemiec, Francji, Włoch

Polska Agencja Prasowa

Eksport z Polski do Niemiec w VI wzrósł o 13,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Eksport w VI: +4,5 proc. mdm. Konsensus +1,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

Chiny: Indeks PMI w usługach w VII: 55,5 pkt. Konsensus: 53,9 pkt.

Polska Agencja Prasowa

Joanna Tyrowicz kandydatką do RPP; głosowanie w IX

Polska Agencja Prasowa