Artykuły

Rząd Angeli Merkel chce rozruszać gospodarkę, obniżając podatki.
Prof. Tadeusz Baczko jest współtwórcą Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych (CASE).
To, co w Rosji zostało z gospodarki rynkowej, jest dziedzictwem Jegora Gajdara.
Rafał Matera. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, 425 s. ISBN 978-83-7525-315-3
ed. nauk. Katarzyna Gabryelczyk. Warszawa: C.H. Beck, 2009, 391 s. ISBN  978-83-255-1119-7
Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Tomasz Świst. Warszawa: CeDeWu, 2010, 214 s. ISBN 978-83-7556-204-0