Wywiady

David Marsh: Peace agreement in Ukraine may be near

David Marsh: Peace agreement in Ukraine may be near

David Marsh, Marek Pielach
Cristian Popa: Chcemy dołączyć do strefy euro, ale euro nie jest lekarstwem na wszystko

Cristian Popa: Chcemy dołączyć do strefy euro, ale euro nie jest lekarstwem na wszystko

Cristian Popa, Grzegorz Jeż
Cristian Popa: We are optimistic about the Euro accession, but the Euro is not a universal panacea

Cristian Popa: We are optimistic about the Euro accession, but the Euro is not a universal panacea

Cristian Popa, Grzegorz Jeż
Sandra Švaljek: Wejście do strefy euro było naszym celem

Sandra Švaljek: Wejście do strefy euro było naszym celem

Sandra Švaljek, Grzegorz Jeż
Sandra Švaljek: Accession to the eurozone was our goal

Sandra Švaljek: Accession to the eurozone was our goal

Sandra Švaljek, Grzegorz Jeż
Harold James: New wave of globalization is the aftermath of supply shocks

Harold James: New wave of globalization is the aftermath of supply shocks

Harold James, Grzegorz Jeż
Harold James: Konsekwencją kryzysów podażowych jest nowa odsłona globalizacji

Harold James: Konsekwencją kryzysów podażowych jest nowa odsłona globalizacji

Harold James, Grzegorz Jeż
Simonas Krėpšta: Praca banków centralnych jeszcze niezakończona

Simonas Krėpšta: Praca banków centralnych jeszcze niezakończona

Simonas Krėpšta, Marek Pielach
Simonas Krėpšta: Work for central bankers is not done yet

Simonas Krėpšta: Work for central bankers is not done yet

Simonas Krėpšta, Marek Pielach
Sergiy Nikolaychuk: Nasz system bankowy wciąż jest w dobrym stanie

Sergiy Nikolaychuk: Nasz system bankowy wciąż jest w dobrym stanie

Grzegorz Jeż, Sergiy Nikolaychuk