Jakub Growiec

Dr hab. Jakub Growiec jest profesorem nadzwyczajnym w SGH w Warszawie oraz doradcą ekonomicznym w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP.  Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, laureatem m.in. Nagrody Naukowej „Polityki” w dziedzinie nauk społecznych, oraz „Banku i Kredytu” za najlepszy artykuł opublikowany na łamach tego czasopisma w 2013 oraz 2015 roku. Jego publikacje dotyczą m.in. wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego w długim okresie.