Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: niepewność

Wyczerpał się dotychczasowy model współpracy międzynarodowej

Wyczerpał się dotychczasowy model współpracy międzynarodowej

Ewa Rzeszutek
Integracja w GVC może jednak nie zwiększać ekspozycji na ryzyko

Integracja w GVC może jednak nie zwiększać ekspozycji na ryzyko

VoxEU
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Jarosław Janecki
Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Jacek Suder
Wielki brytyjski ciężar

Wielki brytyjski ciężar

Paweł Kowalewski
Pandemiczne problemy z prognozami makroekonomicznymi

Pandemiczne problemy z prognozami makroekonomicznymi

Jarosław Janecki
Cele inflacyjne: rewizja strategii polityki monetarnej EBC

Cele inflacyjne: rewizja strategii polityki monetarnej EBC

Bruegel
Problemy z niepewnością polityczną

Problemy z niepewnością polityczną

Jarosław Janecki
Doświadczenia w zakresie stosowania forward guidance

Doświadczenia w zakresie stosowania forward guidance

VoxEU
Co o niepewności gospodarczej w Polsce mówi analiza tekstów prasowych?

Co o niepewności gospodarczej w Polsce mówi analiza tekstów prasowych?

Marcin Hołda