Rynki finansowe

Andrzej Sadowski, CAS
Jolanta Fedak