Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Półprzewodniki poszły do Azji

Półprzewodniki poszły do Azji

Bogdan Góralczyk
Chiny - powrót jedynowładztwa

Chiny – powrót jedynowładztwa

Bogdan Góralczyk
Xi Jinpinga egzaminy z adaptacji

Xi Jinpinga egzaminy z adaptacji

Bogdan Góralczyk
Wielka integracyjna gra na Pacyfiku

Wielka integracyjna gra na Pacyfiku

Bogdan Góralczyk
Kosztowna strategia „zero COVID-19”

Kosztowna strategia „zero COVID-19”

Bogdan Góralczyk
Kosztowny szary nosorożec

Kosztowny szary nosorożec

Bogdan Góralczyk
Dalsza zwłoka to śmierć – uważa ONZ

Dalsza zwłoka to śmierć – uważa ONZ

Bogdan Góralczyk
Wolność i bieda

Wolność i bieda

Bogdan Góralczyk
Kosztowny powszechny dobrobyt

Kosztowny powszechny dobrobyt

Bogdan Góralczyk
Postkapitalizm, czyli pożegnanie filozofii wzrostu nade wszystko

Postkapitalizm, czyli pożegnanie filozofii wzrostu nade wszystko

Bogdan Góralczyk