Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Skąd i dokąd wiedzie droga Chin

Skąd i dokąd wiedzie droga Chin

Bogdan Góralczyk
Chiny: deweloperskie zawirowanie

Chiny: deweloperskie zawirowanie

Bogdan Góralczyk
Pan Zagłada, książka i myśl Nouriela Roubiniego

Pan Zagłada, książka i myśl Nouriela Roubiniego

Bogdan Góralczyk
Kłopoty jedynowładztwa

Kłopoty jedynowładztwa

Bogdan Góralczyk
Niemcy nie zrywają z Chinami

Niemcy nie zrywają z Chinami

Bogdan Góralczyk
Chiny w narodowym i populistycznym sosie

Chiny w narodowym i populistycznym sosie

Bogdan Góralczyk
Globalny manifest w dobie deglobalizacji

Globalny manifest w dobie deglobalizacji

Bogdan Góralczyk
Chiński syndrom w Indiach

Chiński syndrom w Indiach

Bogdan Góralczyk
Półprzewodniki poszły do Azji

Półprzewodniki poszły do Azji

Bogdan Góralczyk
Chiny - powrót jedynowładztwa

Chiny – powrót jedynowładztwa

Bogdan Góralczyk