Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Chińska wiwisekcja: Będzie coraz trudniej

Chińska wiwisekcja: Będzie coraz trudniej

Bogdan Góralczyk
What is China doing in Belarus?

What is China doing in Belarus?

Bogdan Góralczyk
W co grają Chiny?

W co grają Chiny?

Bogdan Góralczyk
Chiny - koniec fetyszu wzrostu PKB

Chiny – koniec fetyszu wzrostu PKB

Bogdan Góralczyk
Co Chiny robią na Białorusi?

Co Chiny robią na Białorusi?

Bogdan Góralczyk
Recesja w Chinach, czyli nowa wirówka

Recesja w Chinach, czyli nowa wirówka

Bogdan Góralczyk
Planeta w ogniu

Planeta w ogniu

Bogdan Góralczyk
Gdy Chiny powracają

Gdy Chiny powracają

Bogdan Góralczyk
Gdy Chiny zwalniają

Gdy Chiny zwalniają

Bogdan Góralczyk
Chiny w szponach wirusa

Chiny w szponach wirusa

Bogdan Góralczyk