Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Wyzwania klimatyczne: pilna robota

Wyzwania klimatyczne: pilna robota

Bogdan Góralczyk
Wielki Rozwód, albo kto sięgnie po technologiczny prymat?

Wielki Rozwód, albo kto sięgnie po technologiczny prymat?

Bogdan Góralczyk
Chińska samowystarczalność technologiczna

Chińska samowystarczalność technologiczna

Bogdan Góralczyk
Trzeci model rozwojowy Chin

Trzeci model rozwojowy Chin

Bogdan Góralczyk
Globalizacja zdominowana przez Azję

Globalizacja zdominowana przez Azję

Bogdan Góralczyk
Deglobalizacja czy tylko przystanek?

Deglobalizacja czy tylko przystanek?

Bogdan Góralczyk
Świat skupia się w Azji

Świat skupia się w Azji

Bogdan Góralczyk
Chiny chcą być numerem jeden

Chiny chcą być numerem jeden

Bogdan Góralczyk
W szponach geoekonomii

W szponach geoekonomii

Bogdan Góralczyk
Pandemia zmienia chiński model rozwojowy

Pandemia zmienia chiński model rozwojowy

Bogdan Góralczyk