Bogdan Góralczyk

13._17J1082

Prof. zw., dr hab Bogdan Góralczyk jest dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Politolog, dyplomata, publicysta. Wybitny znawca spraw międzynaro-

dowych. Były dyrektor Centrum Europejskiego

(w latach 2016-20). Jego specjalnością są rynki Azji oraz tematyka europejska. Jest autorem serii książek pt. „Chińskim Tryptyk”.

Analizuje przemiany w Chinach i we wszystkich krajach Azji ważnych z perspektywy Europy i świata, bliskie są mu zmiany zachodzące na Węgrzech (mówi po węgiersku równie dobrze, co po chińsku), ocenia kierunki i trendy zmian w Europie. W latach 2003-2008 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar.


Globalizacja zdominowana przez Azję

Globalizacja zdominowana przez Azję

Bogdan Góralczyk
Deglobalizacja czy tylko przystanek?

Deglobalizacja czy tylko przystanek?

Bogdan Góralczyk
Świat skupia się w Azji

Świat skupia się w Azji

Bogdan Góralczyk
Chiny chcą być numerem jeden

Chiny chcą być numerem jeden

Bogdan Góralczyk
W szponach geoekonomii

W szponach geoekonomii

Bogdan Góralczyk
Pandemia zmienia chiński model rozwojowy

Pandemia zmienia chiński model rozwojowy

Bogdan Góralczyk
Chińska wiwisekcja: Będzie coraz trudniej

Chińska wiwisekcja: Będzie coraz trudniej

Bogdan Góralczyk
What is China doing in Belarus?

What is China doing in Belarus?

Bogdan Góralczyk
W co grają Chiny?

W co grają Chiny?

Bogdan Góralczyk
Chiny - koniec fetyszu wzrostu PKB

Chiny – koniec fetyszu wzrostu PKB

Bogdan Góralczyk