Karol Szafranek

Ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego zainteresowania naukowe obejmują analizowanie i prognozowanie inflacji, modelowanie zależności na rynkach surowcowych i finansowych oraz łączenie wykorzystania metod ekonometrycznych i uczenia maszynowego w ekonomii.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Growth of eCommerce in Poland and new challenges

Growth of eCommerce in Poland and new challenges

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska
Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska
Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Karol Szafranek
Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Karol Szafranek
Polacy coraz częściej kupują on-line

Polacy coraz częściej kupują on-line

Karol Szafranek
Przyczyny niskiej inflacji w Polsce

Przyczyny niskiej inflacji w Polsce

Karol Szafranek, Aleksandra Hałka
Zmienne losy cen ropy naftowej i kursu dolara

Zmienne losy cen ropy naftowej i kursu dolara

Karol Szafranek
Po kryzysie inflacja nie przychodzi o czasie

Po kryzysie inflacja nie przychodzi o czasie

Karol Szafranek, Aleksandra Hałka