Karol Szafranek

Ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego zainteresowania naukowe obejmują analizowanie i prognozowanie inflacji, modelowanie zależności na rynkach surowcowych i finansowych oraz łączenie wykorzystania metod ekonometrycznych i uczenia maszynowego w ekonomii.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Growth of eCommerce in Poland and new challenges

Growth of eCommerce in Poland and new challenges

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Wpływ digitalizacji na inflację w Polsce

Polacy coraz częściej kupują on-line

Polacy coraz częściej kupują on-line

Przyczyny niskiej inflacji w Polsce

Przyczyny niskiej inflacji w Polsce

Zmienne losy cen ropy naftowej i kursu dolara

Zmienne losy cen ropy naftowej i kursu dolara

Po kryzysie inflacja nie przychodzi o czasie

Po kryzysie inflacja nie przychodzi o czasie