Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 2010 r. związana zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim, obecnie w Departamencie Stabilności Finansowej.
Autorka książki „ Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęconej problematyce systemowego ryzyka finansowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Autorka prac naukowych oraz artykułów publicystycznych poświęconych m.in. międzynarodowemu systemowi finansowemu, funkcjonowaniu rynków finansowych, stabilności finansowej i gospodarczej oraz ochronie konsumenta finansowego. Od 2017 r. współpracuje z Centrum Studiów Konsumenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 


Nikt nie wie jak będzie wyglądał Brexit

Nikt nie wie jak będzie wyglądał Brexit

Trudno o zgodę dla ostrożności w skali makro

Trudno o zgodę dla ostrożności w skali makro

Trzy pozytywne strony Brexitu

Trzy pozytywne strony Brexitu

Broader mandate but also a risk to the central bank

Broader mandate but also a risk to the central bank

Szerszy mandat, ale i ryzyko banku centralnego

Szerszy mandat, ale i ryzyko banku centralnego

Growth can help Europe’s reintegration

Growth can help Europe’s reintegration

Sukces unii bankowej zależy od dalszej integracji

Sukces unii bankowej zależy od dalszej integracji

Banking union’s success depends on further integration

Banking union’s success depends on further integration

Globalne rynki finansowe w trylemacie

Globalne rynki finansowe w trylemacie