Vedran Obućina

Vedran Obućina jest analitykiem i dziennikarzem specjalizującym się w polityce Zachodnich Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Studiów Basenu Morza Śródziemnego na Uniwersytecie w Rijece oraz analitykiem The Atlantic Post w Waszyngtonie.

 


Vedran Obućina is an analyst and a journalist specializing in the Western Balkans and Middle East domestic and foreign affairs. He is the Secretary of the Society for Mediterranean Studies at the University of Rijeka and a Foreign Affairs Analyst at The Atlantic Post.

Węgry bardziej otwarte na Wschód

Węgry bardziej otwarte na Wschód

Vedran Obućina
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Vedran Obućina
Economic traits of the Hungarian eastern opening policy

Economic traits of the Hungarian eastern opening policy

Vedran Obućina
National airlines in trouble, but low-costs reached their peak

National airlines in trouble, but low-costs reached their peak

Vedran Obućina
Credit risks for Southeast European banks

Credit risks for Southeast European banks

Vedran Obućina
Rynek farmaceutyczny w Europie Środkowej i Południowej stale rośnie

Rynek farmaceutyczny w Europie Środkowej i Południowej stale rośnie

Vedran Obućina
Understanding the SEE real estate market

Understanding the SEE real estate market

Vedran Obućina
Pharmaceutical sector in the CSE: mild but steady increase

Pharmaceutical sector in the CSE: mild but steady increase

Vedran Obućina
Serbia – stable growth is impossible without domestic investments

Serbia – stable growth is impossible without domestic investments

Vedran Obućina
Slovenia wants to have the second unit at its NPP

Slovenia wants to have the second unit at its NPP

Vedran Obućina