Jacek Ramotowski

Jacek Ramotowski

Dziennikarz, zajmujący się od 20 lat rynkami finansowymi, systemem bankowym i problematyką makroekonomiczną. Pisał dla Polskiej Agencji Prasowej, w dzienniku „Nowa Europa”, był korespondentem agencji Reuters i redaktorem naczelnym serwisu ekonomicznego PAP-Biznes. Ma dyplom Mini MBA Uniwersytetu Łódzkiego akredytowany przez University of Maryland.

Jest członkiem kapituły konkursu Obserwatora „Gdyby to zależało ode mnie, to…


European banks increasingly resilient to shocks

European banks increasingly resilient to shocks

Jacek Ramotowski
Banks are struggling under the pressure of rising costs

Banks are struggling under the pressure of rising costs

Jacek Ramotowski
Polish banks are reluctant to embrace open banking

Polish banks are reluctant to embrace open banking

Jacek Ramotowski
Coraz więcej nierentownych firm

Coraz więcej nierentownych firm

Jacek Ramotowski
Zrównoważony rozwój jest w najlepszym interesie Polski

Zrównoważony rozwój jest w najlepszym interesie Polski

Jacek Ramotowski
Doskonalenie metod badania inflacji

Doskonalenie metod badania inflacji

Jacek Ramotowski
Banki europejskie bardziej odporne na szoki

Banki europejskie bardziej odporne na szoki

Jacek Ramotowski
Z megafuzjami trzeba się pożegnać na dłużej

Z megafuzjami trzeba się pożegnać na dłużej

Jacek Ramotowski
The Polish capital market is maturing slowly

The Polish capital market is maturing slowly

Jacek Ramotowski
The banks have a problem with determining the price of money

The banks have a problem with determining the price of money

Jacek Ramotowski