Joanna Niedźwiedzińska

Naczelnik Wydziału Strategii Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP


Mandaty banków centralnych

Mandaty banków centralnych

Three decades of inflation targeting strategy

Three decades of inflation targeting strategy

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego