Joanna Niedźwiedzińska

Naczelnik Wydziału Strategii Polityki Pieniężnej Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP


Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Reakcja wybranych banków centralnych na COVID-19

Reakcja wybranych banków centralnych na COVID-19

The mandates of central banks

The mandates of central banks

Mandaty banków centralnych

Mandaty banków centralnych

Three decades of inflation targeting strategy

Three decades of inflation targeting strategy

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego