Małgorzata Pawłowska

Prof. dr  hab. Małgorzata Pawłowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką sektora bankowego, rynku kredytowego oraz metod ilościowych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych dotyczących rozwoju sektora finansowego, relacji między sektorem bankowym a sferą realną oraz konkurencji i efektywności w sektorze bankowym.

Małgorzata Pawłowska pracuje w Narodowym Banku Polskim. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce w warunkach gospodarki cyfrowej

Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce w warunkach gospodarki cyfrowej

Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Puchalska
Struktura rynku w czasach finansów cyfrowych: rola efektów sieciowych

Struktura rynku w czasach finansów cyfrowych: rola efektów sieciowych

Małgorzata Pawłowska
Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

Fuzje i przejęcia w europejskiej bankowości

Małgorzata Pawłowska
Wpływ sektora Fintech na rynek kredytowy państw Trójmorza

Wpływ sektora Fintech na rynek kredytowy państw Trójmorza

Małgorzata Pawłowska
Przedsiębiorstwa bigtech i fintech - konkurenci na rynku kredytowym

Przedsiębiorstwa bigtech i fintech – konkurenci na rynku kredytowym

Małgorzata Pawłowska
Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Puchalska
In search of the optimum level of competition in the banking sector

In search of the optimum level of competition in the banking sector

Małgorzata Pawłowska
W poszukiwaniu optymalnego poziomu konkurencji w sektorze bankowym

W poszukiwaniu optymalnego poziomu konkurencji w sektorze bankowym

Małgorzata Pawłowska
Kapitalizm może być lepszy

Kapitalizm może być lepszy

Małgorzata Pawłowska