Małgorzata Pawłowska

Dr hab. Małgorzata Pawłowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką sektora bankowego, rynku kredytowego oraz metod ilościowych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych dotyczących rozwoju sektora finansowego, relacji między sektorem bankowym a sferą realną oraz konkurencji i efektywności w sektorze bankowym.

Małgorzata Pawłowska pracuje w Narodowym Banku Polskim. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jej prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Przedsiębiorstwa bigtech i fintech - konkurenci na rynku kredytowym

Przedsiębiorstwa bigtech i fintech – konkurenci na rynku kredytowym

Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

Konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce

In search of the optimum level of competition in the banking sector

In search of the optimum level of competition in the banking sector

W poszukiwaniu optymalnego poziomu konkurencji w sektorze bankowym

W poszukiwaniu optymalnego poziomu konkurencji w sektorze bankowym

Kapitalizm może być lepszy

Kapitalizm może być lepszy