Polska produkuje 6x więcej przepisów niż Czechy i 8x więcej niż Słowacja

W 2014 r. weszło w życie 25 634 stron nowych aktów prawnych – wynika z raportu „Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce” opublikowanego przez kancelarię Grand Thorton. Jest to najwyższa liczba w historii Polski i o 11,5 proc. większa niż w 2013 roku.
Polska produkuje 6x więcej przepisów niż Czechy i 8x więcej niż Słowacja

(CC BY Christian Schnettelker)

W ubiegłym roku w życie weszło prawie 2000 aktów prawnych – wynika z raportu. Ponad 9 tys. stron aktów prawnych bezpośrednio dotyczyło działalności przedsiębiorstw. Aby być na bieżąco i mieć pewność że nie przeoczy żadnego przepisu, statystycznie polski przedsiębiorca powinien codziennie czytać 103 strony aktów prawnych, co średnio zajmuje ok. 3,5 godziny.

W ciągu ostatniej dekady – od wejścia Polski do Unii Europejskiej – przybyło ok. 200 tys. stron aktów prawnych. Jest to 5-krotnie więcej niż w pierwszej dekadzie transformacji, 36-krotnie więcej niż w czasie „dekady Gierka” i 6-krotnie więcej niż w całym 20-leciu międzywojennym.

W innych krajach przechodzących transformację ustrojową, w Czechach i na Słowacji prawa tworzy się znacznie mniej – w Czechach 6-krotnie mniej, a na Słowacji 8-krotnie mniej. Ilość tworzonego w Polsce prawa jest porównywalna z etatystyczną Francją i Włochami (ok. 22 tys. stron we Francji i ok. 15 tys. stron we Włoszech wobec 25 tys. stron w Polsce).

>>Cały raport znajduje się na stronie barometrprawa.pl.

(CC BY Christian Schnettelker)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Państwa się dzielą i łączą, gospodarka trwa

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zjednoczenie Niemiec, jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych i ekonomicznych końca XX wieku, było bardzo kosztowne zarówno dla gospodarki niemieckiej, jak i dla całej Unii Europejskiej.
Państwa się dzielą i łączą, gospodarka trwa

Jak żyć z euro – doświadczenia nowych członków strefy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wprowadzenie euro przyczyniło się w sposób umiarkowanie pozytywny do poprawy wyników gospodarczych Słowacji, Łotwy i Litwy, a w sposób zdecydowanie pozytywny do poprawy wzrostu gospodarczego w Estonii – to jeden z wniosków z raportu „Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej”.
Jak żyć z euro – doświadczenia nowych członków strefy

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło