Zaobserwowane

Kozak_Ukraina w smartfonie_1_photodune_envato
Koszty mieszkaniowe w krajach OECD
Rynek płatności elektronicznych_2_photodune_envato
Reakcja firm na podwyżkę stóp procentowych
(CC By Jason Tester Guerrilla Futures)
praca-pwc--550x432
Udział osób 66+ w społeczeństwach europejskich
Nielegalne przepływy finansowe z Afryki
Udział osób uzyskujących informacje ze stron internetowych władz publicznych
Narodowy Bank Polski