Kuźmiuk: Wynik imponujący, pokazujący skuteczność polityki monetarnej NBP

Sumarycznie w ciągu jedenastu miesięcy inflacja CPI obniżyła się aż o 14,5 pkt proc. i jest już blisko celu inflacyjnego, to wynik imponujący, pokazujący skuteczność polityki monetarnej NBP, ale i fiskalnej poprzedniego rządu. (…) Po raz kolejny potwierdziło się, że polski bank centralny ma najbardziej solidną grupę ekspercką – napisał na swoim blogu dr Zbigniew Kuźmiuk, odnosząc się do opracowywanych w Narodowym Banku Polskim projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego.
Kuźmiuk: Wynik imponujący, pokazujący skuteczność polityki monetarnej NBP

(©GettyImages)

Taki komentarz pojawił się na blogu ekonomisty dzień po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny wyników ostatniego tzw. szybkiego odczytu inflacji w styczniu 2024 r. Wynikało z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w tym okresie wzrosły rdr o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. Jeszcze w grudniu 2023 r. inflacja wynosiła 6,2 proc., „a więc w stosunku do grudnia 2023 r. (inflacja w styczniu – przyp. red.) spadła aż o 2,3 punktu procentowego” – zauważył autor opublikowanego w serwisie Salon24.pl wpisu. Spadek inflacji okazał się większy niż oczekiwali ekonomiści. Dla przykładu, ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się w styczniu odczytów inflacji na poziomach: 4,1 proc. rdr i 0,5 proc. mdm.

„Wprawdzie inflacja w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,4 proc. (styczeń do grudnia) i w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się inflacja bazowa (wyniosła ok. 6,2 proc.), ale proces szybkiego spadku inflacji konsumenckiej (CPI) jest kontynuowany. Wszystko wskazuje na to, że już w lutym, inflacja może spaść poniżej celu inflacyjnego wynoszącego w Polsce 2,5 proc. +/- 1 pkt proc., co oznaczałaby, że prognozy NBP i jego prezesa prof. Adama Glapińskiego spełniły się co to joty” – komentuje na blogu ekonomista.

„Sumarycznie w ciągu jedenastu miesięcy inflacja CPI obniżyła się aż o 14,5 pkt proc. i jest już blisko celu inflacyjnego, to wynik imponujący, pokazujący skuteczność polityki monetarnej NBP, ale i fiskalnej poprzedniego rządu. Wprawdzie poziom inflacji ciągle jest wyższy niż wspomniany cel inflacyjny, ale dane z kolejnych 11 miesięcy wyraźnie wskazują na to, że w polskiej gospodarce kontynuowany jest proces, który ekonomiści nazywają dezinflacją, zresztą dokładnie tak jak przewidzieli to ekonomiści NBP i jego prezes prof. Adam Glapiński. Gdy taką prognozę dotyczącą kształtowania się inflacji w naszym kraju prezentował na początku marca 2023 r. prezes NBP, wielu ekonomistów powątpiewało, że tak się stanie, ale po raz kolejny potwierdziło się, że polski bank centralny ma najbardziej solidną grupę ekspercką w tym zakresie” – konkluduje dr Kuźmiuk i dodaje, że „działania podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej, były niezwykle skuteczne, (…) udało się tego dokonać tylko przy niewielkim spowolnieniu wzrostu gospodarczego i utrzymaniu dobrej sytuacji na rynku pracy”.

Projekcje NBP

Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Do przygotowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.

Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej i stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu oraz listopadzie w IV rozdziale „Raportu o inflacji”.

Pełna treść wpisu dra Zbigniewa Kuźmiuka dostępna jest tutaj: https://www.salon24.pl/u/zbigniewkuzmiuk/1360929,czy-politycy-po-i-jej-eksperci-przeprosza-prezesa-glapinskiego

(©GettyImages)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Kategoria: Trendy gospodarcze
W seriach wydawniczych Materiały i Studia NBP oraz NBP Working Papers został niedawno opublikowany raport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Z wielu wątków poddanych analizie wybraliśmy trzy, które streszczamy w niniejszym artykule. Rozpoczynamy od czynników wpływających na możliwie zmiany mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Następnie analizujemy siłę i opóźnienia, z jaką decyzje Rady Polityki Pieniężnej oddziałują na gospodarkę. W ostatniej części artykułu przyglądamy się bliżej funkcjonowaniu kanału kredytowego polityki pieniężnej w Polsce.
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna