Marek Pielach

Dziennikarz z 20-letnim stażem. Od 2012 r. w Obserwatorze Finansowym, gdzie początkowo pisał o kryzysie strefy euro, ale lista tematów stale się wydłużała: od budżetu, przez fundusze unijne, po wywiady z noblistami. Ostatnio opisuje przystępnym językiem badania ekonomiczne prowadzone w NBP i stara się jak najwięcej dowiedzieć od samych badaczy. Pracę dziennikarza zaczynał w PAP, później przez lata pracował w działach Opinii najpierw Rzeczpospolitej, później Życia Warszawy i Polski The Times. Jest absolwentem Nauk Politycznych na UW i studiów podyplomowych System Finansowy i Polityka Monetarna organizowanych przez INE PAN i NBP.


Journalist at Obserwator Finansowy specialising in macroeconomics and public finance.

 

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

Marek Pielach
Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Mania mieszkaniowa zdarza się raz na pokolenie

Marek Pielach
Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Finanse mogą się trochę zdecentralizować

Marek Pielach
Gospodarka okazała się kryzysoodporna

Gospodarka okazała się kryzysoodporna

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk
Prezes NBP: stopy procentowe nie wzrosną, rynek się myli

Prezes NBP: stopy procentowe nie wzrosną, rynek się myli

Maciej Jaszczuk, Marek Pielach
Powell studzi obawy o inflację

Powell studzi obawy o inflację

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk
Niebezpieczeństwo niepełnego ożywienia

Niebezpieczeństwo niepełnego ożywienia

Marek Pielach
Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Prezes NBP: Najbardziej prawdopodobny brak zmian stóp proc.

Ewa Rzeszutek, Marek Pielach
Dzięki Bogu za stymulus, ale czeka nas dekada słabego wzrostu

Dzięki Bogu za stymulus, ale czeka nas dekada słabego wzrostu

Marek Pielach, Maciej Jaszczuk
Różnorodność branż napędza polski eksport

Różnorodność branż napędza polski eksport

Marek Pielach