Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: pandemia

Zaufanie społeczne determinuje powodzenie szczepień

Zaufanie społeczne determinuje powodzenie szczepień

Przegląd literatury nt. wpływu polityki publicznej na współczynnik Giniego

Przegląd literatury nt. wpływu polityki publicznej na współczynnik Giniego

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Pandemia pogłębiła nierówności w wielu wymiarach

Pandemia pogłębiła nierówności w wielu wymiarach

W czasie pandemii liczba imigrantów z Ukrainy spadła, ale – przejściowo

W czasie pandemii liczba imigrantów z Ukrainy spadła, ale – przejściowo

Pandemia sprzyja bogaceniu się bogatych

Pandemia sprzyja bogaceniu się bogatych

Wpływ pandemii na wymianę handlową w 2020 roku

Wpływ pandemii na wymianę handlową w 2020 roku

Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

Jak pandemia wpłynęła na gospodarstwa domowe w strefie euro

Stabilizacja i wyzwania po pandemii

Stabilizacja i wyzwania po pandemii

Objawy kryzysu według wielkości przedsiębiorstw

Objawy kryzysu według wielkości przedsiębiorstw