Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: stopy procentowe

Cyrkularny związek produktywności z realnymi stopami proc.

Cyrkularny związek produktywności z realnymi stopami proc.

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Historycznie zdeterminowana przyszłość stóp procentowych

Historycznie zdeterminowana przyszłość stóp procentowych

Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych

Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych

Świat musi ograniczyć apetyt na oszczędzanie, by wyjść z sekularnej stagnacji

Świat musi ograniczyć apetyt na oszczędzanie, by wyjść z sekularnej stagnacji

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Polityka pieniężna wobec ryzyka deflacji

Polityka pieniężna wobec ryzyka deflacji

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Strefa euro ma przyszłość, ale narodowe waluty tym bardziej

Strefa euro ma przyszłość, ale narodowe waluty tym bardziej

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka