Autor: Sebastian Sajnóg

Analityk zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Dane gospodarcze sprzyjają obniżce stóp procentowych

Obecne trendy w koniunkturze krajów europejskich pozostawiają małe miejsce do poprawy. W związku z tym spowolnienie w polskiej gospodarce prawdopodobnie będzie większe niż wcześniej zakładano.

Inflacja kontynuuje spadek

We wrześniu 2023 r. przeciętne ceny konsumpcyjne wzrosły o 8,2 proc. w ujęciu rocznym. Od szczytu w lutym wskaźnik inflacji CPI obniżył się o łącznie 10,2 punktu procentowego. Co istotne, w ujęciu miesięcznym ceny były stabilne, bądź malały od pięciu miesięcy. We wrześniu spadły o 0,4 proc. Hamuje nie tylko wzrost cen energii i żywności, ale również inflacja bazowa. Oznacza to coraz mniejszą presję inflacyjną w gospodarce.

Spowolnienie gospodarcze prawdopodobnie będzie większe niż wcześniej zakładano

Lipcowa projekcja NBP, wskazywała, że po słabych wynikach w pierwszej połowie roku, w trzecim kwartale nastąpi odbicie gospodarki. Napływające dane wciąż wskazują jednak na słabą kondycję przemysłu oraz handlu detalicznego – w sierpniu aktywność w tych sektorach spadła kolejno o 2 i 2,7 proc. W efekcie faktyczny wzrost PKB będzie niższy od prognoz. Przedsiębiorcy wciąż skarżą się na niedostateczny popyt. Obecne trendy gospodarcze w Europie pozostawiają małe miejsce do poprawy.

Zacieśnianie polityki pieniężnej dodatkowo ograniczyło akcję kredytową

W efekcie spadła aktywność w branży budowlanej. Liczba wydawanych pozwoleń czy nowo rozpoczynanych budów jest wyraźnie niższa niż przed dwoma laty – spadła o blisko 25 proc. w porównaniu do okresu sprzed pierwszej podwyżki stóp procentowych. Chociaż obecnie produkcja budowlano-montażowa lekko rośnie o około 3,5 proc., to kolejne miesiące będą już słabsze.

Luzowanie polityki pieniężnej niedługo rozpoczną inne banki centralne

Proces chłodzenia gospodarki oraz hamowania inflacji widoczny jest w pozostałych państwach regionu. Jako pierwszy w regionie – cykl obniżek rozpoczął Bank Węgier. Analitycy prognozują, że jeszcze, że w listopadzie na obniżkę stóp zdecyduje się też bank Czech.

Niepewna przyszłość

W warunkach dużej niepewności RPP wciąż pozostawia sobie swobodę decyzji, uzależniając kolejne ruchy od napływających danych. Dalsze hamowanie inflacji uzależnione będzie od czynników regulacyjnych związanych z działaniami osłonowymi rządu. Istotne będzie również kształtowanie się cen ropy naftowej na rynkach globalnych. Ostatnie dni przyniosły wprawdzie spadki cen, jednak zważywszy na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są tu duże wahania.


Tagi


Artykuły powiązane

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii

Kategoria: Analizy
Zagadnienie łagodzenia polityki pieniężnej w otoczeniu wysokiej inflacji to jedno z szeregu wyzwań, w obliczu którego stoi nowy prezes Banku Japonii
Nowe wyzwania prezesa Banku Japonii