Paweł Bagiński

Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy i współpracy rozwojowej, finansowania rozwoju globalnego, działalności wielostronnych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się m.in. monitorowaniem działalności Grupy Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wcześniej pracował m.in. w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie współtworzył program polskiej pomocy rozwojowej. Jest autorem szeregu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Inkluzywny wzrost: co się za tym kryje?

Inkluzywny wzrost: co się za tym kryje?

Paweł Bagiński
Finansowanie globalnego rozwoju: w poszukiwaniu Świętego Graala

Finansowanie globalnego rozwoju: w poszukiwaniu Świętego Graala

Paweł Bagiński
Odbudowa po konflikcie zbrojnym. Wnioski dla Ukrainy

Odbudowa po konflikcie zbrojnym. Wnioski dla Ukrainy

Paweł Bagiński
Brama na Świat odpowiedzią na Pas i Szlak

Brama na Świat odpowiedzią na Pas i Szlak

Paweł Bagiński
Wielostronne banki rozwoju: więcej pożyczek bez obawy o rating

Wielostronne banki rozwoju: więcej pożyczek bez obawy o rating

Paweł Bagiński
W kierunku nowego Bretton Woods? NBP wobec wyzwań dla globalnej architektury finansowej i rozwojowej.

W kierunku nowego Bretton Woods? NBP wobec wyzwań dla globalnej architektury finansowej i rozwojowej.

Paweł Bagiński
Building Ukraine forward better, czyli jak skutecznie pomóc w odbudowie Ukrainy?

Building Ukraine forward better, czyli jak skutecznie pomóc w odbudowie Ukrainy?

Paweł Bagiński
Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Paweł Bagiński
Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Paweł Bagiński
Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Paweł Bagiński