Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania rozwoju globalnego, pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się, międzynarodowych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się współpracą Polski z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) oraz Grupą Banku Światowego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (przy programie polskiej pomocy rozwojowej), Fundacji im. Stefana Batorego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autor kilkunastu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Pomoc rozwojowa po pandemii

Pomoc rozwojowa po pandemii

Good quality infrastructure

Good quality infrastructure

Infrastruktura dobrej jakości

Infrastruktura dobrej jakości

Europejczycy w azjatyckim banku

Europejczycy w azjatyckim banku

Pomoc rozwojowa? - tak, ale również dla sektora prywatnego

Pomoc rozwojowa? – tak, ale również dla sektora prywatnego

Infrastructure as an asset class

Infrastructure as an asset class

Infrastruktura jako klasa aktywów

Infrastruktura jako klasa aktywów

Zmiany w zarządzaniu MIF

Zmiany w zarządzaniu MIF

The Asian Infrastructure Investment Bank in Poland: complementary involvement

The Asian Infrastructure Investment Bank in Poland: complementary involvement

Nowy model finansowania projektów rozwojowych

Nowy model finansowania projektów rozwojowych