Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowania rozwoju globalnego, pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się, międzynarodowych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się współpracą Polski z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) oraz Grupą Banku Światowego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (przy programie polskiej pomocy rozwojowej), Fundacji im. Stefana Batorego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autor kilkunastu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Paweł Bagiński
Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Paweł Bagiński
Po pierwsze nie szkodzić – czyli o spójności zrównoważonego rozwoju

Po pierwsze nie szkodzić – czyli o spójności zrównoważonego rozwoju

Paweł Bagiński
MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

Paweł Bagiński
Multilateralizm à la carte

Multilateralizm à la carte

Paweł Bagiński
Globalne dobra i inwestycje publiczne

Globalne dobra i inwestycje publiczne

Paweł Bagiński
Pomoc rozwojowa po pandemii

Pomoc rozwojowa po pandemii

Paweł Bagiński
Good quality infrastructure

Good quality infrastructure

Paweł Bagiński
Infrastruktura dobrej jakości

Infrastruktura dobrej jakości

Paweł Bagiński
Europejczycy w azjatyckim banku

Europejczycy w azjatyckim banku

Paweł Bagiński