Paweł Bagiński

Paweł Bagiński

Paweł Bagiński jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy i współpracy rozwojowej, finansowania rozwoju globalnego, działalności wielostronnych banków rozwoju oraz finansowania projektów infrastrukturalnych. Obecnie pracuje jako doradca ekonomiczny w Departamencie Zagranicznym NBP, gdzie zajmuje się m.in. monitorowaniem działalności Grupy Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wcześniej pracował m.in. w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie współtworzył program polskiej pomocy rozwojowej. Jest autorem szeregu publikacji nt. pomocy i współpracy rozwojowej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Odbudowa po konflikcie zbrojnym. Wnioski dla Ukrainy

Odbudowa po konflikcie zbrojnym. Wnioski dla Ukrainy

Paweł Bagiński
Brama na Świat odpowiedzią na Pas i Szlak

Brama na Świat odpowiedzią na Pas i Szlak

Paweł Bagiński
Wielostronne banki rozwoju: więcej pożyczek bez obawy o rating

Wielostronne banki rozwoju: więcej pożyczek bez obawy o rating

Paweł Bagiński
W kierunku nowego Bretton Woods? NBP wobec wyzwań dla globalnej architektury finansowej i rozwojowej.

W kierunku nowego Bretton Woods? NBP wobec wyzwań dla globalnej architektury finansowej i rozwojowej.

Paweł Bagiński
Building Ukraine forward better, czyli jak skutecznie pomóc w odbudowie Ukrainy?

Building Ukraine forward better, czyli jak skutecznie pomóc w odbudowie Ukrainy?

Paweł Bagiński
Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Paweł Bagiński
Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Inwestorzy instytucjonalni a infrastruktura – szansa dla państw Trójmorza?

Paweł Bagiński
Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Europa Środkowa powinna poprawić połączenia transgraniczne

Paweł Bagiński
Po pierwsze nie szkodzić – czyli o spójności zrównoważonego rozwoju

Po pierwsze nie szkodzić – czyli o spójności zrównoważonego rozwoju

Paweł Bagiński
MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

Paweł Bagiński