Obserwator Finansowy ma 10 lat

Szanowni Państwo, Szanowni Czytelnicy, Szanowni Autorzy,
Obserwator Finansowy ma 10 lat

Portal Obserwatorfinansowy.pl ma już 10 lat. Od 10 lat pod egidą Narodowego Banku Polskiego tworzony jest serwis, z którego można dowiedzieć się więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Obecnie to baza tysięcy artykułów i analiz dotyczących najważniejszych tematów nurtujących nie tylko ekonomistów, ale wszystkich czytelników, którzy zainteresowani są ekonomią i gospodarką.

Portal zadebiutował w listopadzie 2009 roku

„Witamy w serwisie” – takimi słowami przywitał czytelników portalu OF ówczesny prezes NBP Sławomir Skrzypek 11 listopada 2009 roku.

Wciąż aktualne są założenia leżące u podstaw serwisu, opisane przez ówczesnego prezesa w liście do Czytelników: „To miejsce w internecie, z którego na bieżąco, w sposób wygodny i z biegiem czasu coraz bardziej kompleksowy, można dowiadywać się, nad czym debatują najważniejsi, najbardziej błyskotliwi ekonomiści – w Polsce i na całym globie. Wśród autorów materiałów są również wybitni ekonomiści zatrudnieni w naszym banku. W serwisie informujemy również o działaniach NBP oraz innych banków centralnych”.

OF w liczbach i projektach

Przez 10 lat w serwisie zostało opublikowanych ok. 6.800 analiz i wywiadów, 700 materiałów wideo, ok. 550 recenzji książek ekonomicznych, ok. tysiąca tłumaczeń artykułów pochodzących ze światowych mediów, z którymi współpracuje OF, np. z The Economist. Przez 10 lat przewinęło się przez łamy OF ponad 100 autorów, wśród których są znani publicyści i wybitni ekonomiści z Polski i ze świata, spora grupa autorów to naukowcy i eksperci pracujący w departamentach analitycznych i badawczych NBP. Obecnie z serwisem OF współpracuje na bieżąco ok. 35. autorów spoza redakcji serwisu, wciąż przybywają nowi.

Od kilku miesięcy rozwijamy format podcastów audio. Najczęściej są to rozmowy OF z analitykami i ekspertami z NBP na bieżące tematy związane z ich badaniami naukowymi i publikacjami, a także z raportami przygotowywanymi pod auspicjami banku centralnego. Od kilku miesięcy intensywnie pracujemy nad modyfikacją i unowocześnieniem infografik, w zakresie layoutu, ale przede wszystkim – w zakresie ciekawszego i bardziej inspirującego dla czytelników sposobu prezentacji danych ekonomicznych.

Jubileusz 10-lecia jest dla nas nie tylko momentem spojrzenia w przeszłość, na to, co udało się osiągnąć, ale także impulsem rozwojowym, ważnym etapem w dalszym doskonaleniu treści i formy przekazu.

Niedługo zaproponujemy nowy kształt serwisu, ze zmienioną strukturą, bardziej dostosowaną do obecnych potrzeb i wymagań prezentacji treści tekstowych i multimedialnych. Jubileusz 10-lecia jest dla nas nie tylko momentem spojrzenia w przeszłość, na to, co udało się osiągnąć, ale także impulsem rozwojowym, ważnym etapem w dalszym doskonaleniu treści i formy przekazu.

Nasza misja

Nasza misja nie zmieniła się od 10 lat. Wciąż pozostaje nią prezentacja i popularyzacja wiedzy i myśli ekonomicznej w zakresie makroekonomii, polityki pieniężnej, finansów publicznych, bankowości, rynków finansowych i innowacji wpływających na sektor finansowy, a także na rozwój całej gospodarki.

Treści, które zamieszczamy na portalu kierujemy głównie do ekonomistów, finansistów, dziennikarzy, ludzi biznesu oraz studentów kierunków ekonomicznych. Wydarzenia i dane analizujemy w perspektywie krótko- i długofalowej, patrzymy z wielu punktów widzenia, piszemy o możliwych skutkach i potencjalnym ryzyku. Autorami badań i analiz w Obserwatorze Finansowym są naukowcy, ekonomiści z Polski i innych krajów, a także znani dziennikarze, na co dzień piszący do różnych mediów.

Publikujemy poważne treści merytoryczne, w formie przystępnej nie tylko dla ekspertów i specjalistów, ale także dla wszystkich poszukujących pogłębionej wiedzy o przyczynach i konsekwencjach, a także o skutkach wydarzeń ekonomicznych.

Co dalej?

Liczymy, że Obserwatorfinansowy.pl pozostanie serwisem, którego mocną stroną są pogłębione analizy pisane przez najwybitniejszych ekspertów i analityków Narodowego Banku Polskiego, przez naukowców z polskich uczelni ekonomicznych i publicystów piszących o ekonomii. Cechą wspólną treści w OF powinna pozostać wnikliwa, precyzyjna analiza dostępnych danych i faktów, która czyni z OF serwis wyjątkowy na tle innych mediów. OF pozostanie serwisem na pograniczu nauki i publicystyki. I tak, jak zamierzali twórcy serwisu 10 lat temu, będzie w przystępny sposób prezentował złożone, skomplikowane tematy.

Chcemy wraz z naszymi Autorami i Czytelnikami budować wysoką jakość merytoryczną i dziennikarską tak, aby Obserwatorfinansowy.pl mógł dalej pełnić funkcję platformy wymiany myśli ekonomicznej i publikacji unikatowych treści z zakresu ekonomii i gospodarki. Punktem stałym ostatnich 10 lat i przesłaniem na kolejne lata niech będzie dbałość o wysoką jakość merytoryczną serwisu i jego ciągły rozwój.

Punktem stałym ostatnich 10 lat i przesłaniem na kolejne lata niech będzie dbałość o wysoką jakość merytoryczną serwisu i jego ciągły rozwój.

Obserwatofinansowy.pl obchodzi 10-lecie swojego istnienia 11 listopada. To symboliczna data. 10 lat w kontekście np. 100-lecia Niepodległości, a w tym roku już 101 rocznicy, to może niewiele, ale – to również już kawałek historii. Dziękujemy Państwu – i Autorom, i Czytelnikom – za jej współtworzenie.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Social media pod dyktando

Kategoria: Analizy
Totalitarne państwa nie mają oporów przed inwigilacją obywateli i decydowaniem, co mogą wiedzieć, a od jakich informacji należy ich odciąć.
Social media pod dyktando

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W analizach ekonomicznych zyskują popularność niekonwencjonalne źródła danych. Nasze badanie potwierdza przydatność cen ze sklepów internetowych w prognozowaniu inflacji cen żywności w Polsce.
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych