Obserwator Finansowy ma 10 lat

11.11.2019
Szanowni Państwo, Szanowni Czytelnicy, Szanowni Autorzy,
Obserwator-Finansowy-Logo2019-kwadrat


Portal Obserwatorfinansowy.pl ma już 10 lat. Od 10 lat pod egidą Narodowego Banku Polskiego tworzony jest serwis, z którego można dowiedzieć się więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Obecnie to baza tysięcy artykułów i analiz dotyczących najważniejszych tematów nurtujących nie tylko ekonomistów, ale wszystkich czytelników, którzy zainteresowani są ekonomią i gospodarką.

Portal zadebiutował w listopadzie 2009 roku

„Witamy w serwisie” – takimi słowami przywitał czytelników portalu OF ówczesny prezes NBP Sławomir Skrzypek 11 listopada 2009 roku.

Wciąż aktualne są założenia leżące u podstaw serwisu, opisane przez ówczesnego prezesa w liście do Czytelników: „To miejsce w internecie, z którego na bieżąco, w sposób wygodny i z biegiem czasu coraz bardziej kompleksowy, można dowiadywać się, nad czym debatują najważniejsi, najbardziej błyskotliwi ekonomiści – w Polsce i na całym globie. Wśród autorów materiałów są również wybitni ekonomiści zatrudnieni w naszym banku. W serwisie informujemy również o działaniach NBP oraz innych banków centralnych”.

OF w liczbach i projektach

Przez 10 lat w serwisie zostało opublikowanych ok. 6.800 analiz i wywiadów, 700 materiałów wideo, ok. 550 recenzji książek ekonomicznych, ok. tysiąca tłumaczeń artykułów pochodzących ze światowych mediów, z którymi współpracuje OF, np. z The Economist. Przez 10 lat przewinęło się przez łamy OF ponad 100 autorów, wśród których są znani publicyści i wybitni ekonomiści z Polski i ze świata, spora grupa autorów to naukowcy i eksperci pracujący w departamentach analitycznych i badawczych NBP. Obecnie z serwisem OF współpracuje na bieżąco ok. 35. autorów spoza redakcji serwisu, wciąż przybywają nowi.

Od kilku miesięcy rozwijamy format podcastów audio. Najczęściej są to rozmowy OF z analitykami i ekspertami z NBP na bieżące tematy związane z ich badaniami naukowymi i publikacjami, a także z raportami przygotowywanymi pod auspicjami banku centralnego. Od kilku miesięcy intensywnie pracujemy nad modyfikacją i unowocześnieniem infografik, w zakresie layoutu, ale przede wszystkim – w zakresie ciekawszego i bardziej inspirującego dla czytelników sposobu prezentacji danych ekonomicznych.

Jubileusz 10-lecia jest dla nas nie tylko momentem spojrzenia w przeszłość, na to, co udało się osiągnąć, ale także impulsem rozwojowym, ważnym etapem w dalszym doskonaleniu treści i formy przekazu.

Niedługo zaproponujemy nowy kształt serwisu, ze zmienioną strukturą, bardziej dostosowaną do obecnych potrzeb i wymagań prezentacji treści tekstowych i multimedialnych. Jubileusz 10-lecia jest dla nas nie tylko momentem spojrzenia w przeszłość, na to, co udało się osiągnąć, ale także impulsem rozwojowym, ważnym etapem w dalszym doskonaleniu treści i formy przekazu.

Nasza misja

Nasza misja nie zmieniła się od 10 lat. Wciąż pozostaje nią prezentacja i popularyzacja wiedzy i myśli ekonomicznej w zakresie makroekonomii, polityki pieniężnej, finansów publicznych, bankowości, rynków finansowych i innowacji wpływających na sektor finansowy, a także na rozwój całej gospodarki.

Treści, które zamieszczamy na portalu kierujemy głównie do ekonomistów, finansistów, dziennikarzy, ludzi biznesu oraz studentów kierunków ekonomicznych. Wydarzenia i dane analizujemy w perspektywie krótko- i długofalowej, patrzymy z wielu punktów widzenia, piszemy o możliwych skutkach i potencjalnym ryzyku. Autorami badań i analiz w Obserwatorze Finansowym są naukowcy, ekonomiści z Polski i innych krajów, a także znani dziennikarze, na co dzień piszący do różnych mediów.

Publikujemy poważne treści merytoryczne, w formie przystępnej nie tylko dla ekspertów i specjalistów, ale także dla wszystkich poszukujących pogłębionej wiedzy o przyczynach i konsekwencjach, a także o skutkach wydarzeń ekonomicznych.

Co dalej?

Liczymy, że Obserwatorfinansowy.pl pozostanie serwisem, którego mocną stroną są pogłębione analizy pisane przez najwybitniejszych ekspertów i analityków Narodowego Banku Polskiego, przez naukowców z polskich uczelni ekonomicznych i publicystów piszących o ekonomii. Cechą wspólną treści w OF powinna pozostać wnikliwa, precyzyjna analiza dostępnych danych i faktów, która czyni z OF serwis wyjątkowy na tle innych mediów. OF pozostanie serwisem na pograniczu nauki i publicystyki. I tak, jak zamierzali twórcy serwisu 10 lat temu, będzie w przystępny sposób prezentował złożone, skomplikowane tematy.

Chcemy wraz z naszymi Autorami i Czytelnikami budować wysoką jakość merytoryczną i dziennikarską tak, aby Obserwatorfinansowy.pl mógł dalej pełnić funkcję platformy wymiany myśli ekonomicznej i publikacji unikatowych treści z zakresu ekonomii i gospodarki. Punktem stałym ostatnich 10 lat i przesłaniem na kolejne lata niech będzie dbałość o wysoką jakość merytoryczną serwisu i jego ciągły rozwój.

Punktem stałym ostatnich 10 lat i przesłaniem na kolejne lata niech będzie dbałość o wysoką jakość merytoryczną serwisu i jego ciągły rozwój.

Obserwatofinansowy.pl obchodzi 10-lecie swojego istnienia 11 listopada. To symboliczna data. 10 lat w kontekście np. 100-lecia Niepodległości, a w tym roku już 101 rocznicy, to może niewiele, ale – to również już kawałek historii. Dziękujemy Państwu – i Autorom, i Czytelnikom – za jej współtworzenie.


Tagi


Artykuły powiązane