Lagarde: Nie możemy powiedzieć, że to docelowy poziom stóp

Nie możemy powiedzieć teraz, że osiągnęliśmy docelowy poziom stóp procentowych – powiedziała prezes EBC, Christine Lagarde, na konferencji po posiedzeniu EBC. Lagarde dodała, że decyzja o podwyżce stóp proc. została podjęta solidną większością głosów.

„Uwaga przesuwa się teraz w kierunku czasu, przez jaki stopy proc. pozostaną na podwyższonych poziomach, ale nie możemy powiedzieć teraz, że osiągnęliśmy docelowy poziom stóp proc.” – powiedziała Lagarde.

„Nie dyskutowaliśmy o tym, jak długo stopy proc. będą musiały pozostać na podwyższonych poziomach. Pozostajemy zależni od danych. Będziemy to kontynuować i analizować nasze podejście w oparciu o napływające dane” – dodała.

Prezes EBC wskazywała, że decyzja o podwyżce stóp proc. została podjęta solidną większością głosów.

„Niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC nie podzielali naszych wniosków i wnosili o pauzę w podwyżkach, by uzależnić przyszłe decyzje od większej pewności po upływie czasu. Mogę jednak powiedzieć, że solidna większość członków Rady poparła podjętą przez Radę decyzję. Tak, niektórzy członkowie Rady chcieli innej decyzji, ale decyzja została podjęta solidną większością głosów” – powiedziała Lagarde.

Lagarde powtórzyła, że celem przyszłych decyzji Rady Prezesów będzie zapewnienie, by podstawowe stopy procentowe EBC były na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne, a nadchodzące decyzje będą podejmowane w zależności od napływających danych.

Przewodnicząca Rady Prezesów EBC powiedziała, że większość miar inflacji bazowej zaczyna spadać.

„Większość miar inflacji bazowej zaczyna spadać, ponieważ popyt i podaż stały się bardziej wyrównane, a wpływ wzrostu cen energii w przeszłości zanika. Jednocześnie krajowa presja cenowa pozostaje silna” – powiedziała Lagarde podczas konferencji.

„Większość miar długoterminowych oczekiwań inflacyjnych wynosi obecnie około 2 proc. Jednak niektóre wskaźniki wzrosły i należy je uważnie monitorować” – dodała.

Prezes EBC powiedziała, że żywność i energia stanowią czynniki ryzyka dla wzrostu inflacji.

„Do zagrożeń dla perspektyw inflacyjnych zalicza się potencjalna ponowna presja na wzrost cen energii i żywności. Niekorzystne warunki pogodowe i szerzej postępujący kryzys klimatyczny mogą spowodować wzrost cen żywności bardziej niż oczekiwano. Trwały wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej naszego celu lub wyższy od oczekiwanego wzrost wynagrodzeń lub marż zysku może również spowodować wzrost inflacji, w tym w średnim okresie. Z kolei słabszy popyt – na przykład wskutek silniejszej transmisji polityki pieniężnej lub pogorszenia otoczenia gospodarczego poza strefą euro – prowadziłby do zmniejszenia presji cenowej, szczególnie w średnim okresie” – powiedziała Lagarde.

„Perspektywy dla wzrostu gospodarczego są nadal niepewne. Wzrost PKB może być wolniejszy, jeśli skutki polityki pieniężnej będą silniejsze, niż oczekiwano, lub jeśli gospodarka światowa osłabnie, na przykład z powodu dalszego spowolnienia w Chinach. Z drugiej strony wzrost gospodarczy może być wyższy niż przewidywano, jeśli silny rynek pracy, rosnące dochody realne i zmniejszająca się niepewność sprawią, że ludzie i przedsiębiorstwa zyskają większą pewność siebie i będą wydawać więcej” – dodała.

Według przewodniczącej Rady Prezesów w nadchodzących miesiącach gospodarka strefy euro prawdopodobnie pozostanie słaba.

„W pierwszej połowie roku nastąpiła ogólna stagnacja, a najnowsze wskaźniki sugerują, że w trzecim kwartale koniunktura była również słaba. Niższy popyt na eksport ze strefy euro oraz wpływ napiętych warunków finansowania hamują wzrost PKB, w tym przez niższe inwestycje mieszkaniowe i biznesowe. Sektor usług, który dotychczas był odporny, obecnie również słabnie. Z biegiem czasu dynamika gospodarcza powinna wzrosnąć, ponieważ oczekuje się wzrostu dochodów realnych, czemu będzie sprzyjać spadająca inflacja, rosnące płace i silny rynek pracy, co będzie stanowić podstawę wydatków konsumpcyjnych” – powiedziała.

„Znajdujemy się w fazie spowolnionego wzrostu PKB, co można zobaczyć po odczytach PMI. Jednak rewizja, którą wykonaliśmy na przyszły rok, wynika ze słabego wzrostu PKB obecnie” – dodała.

Według prezes EBC transmisja polityki pieniężnej jest silna.

„Kanał transmisji polityki monetarnej jest silny i można powiedzieć, że jest silniejszy, niż w poprzednich cyklach zacieśniania polityki monetarnej. (…) Transmisja polityki pieniężnej ma efekt ograniczający na warunki finansowe” – powiedziała.

Prezeska podkreśliła, że rynek pracy pozostaje solidny, a stopa bezrobocia utrzymała się na historycznie niskim poziomie.

 

kkr/ han/ gor/


Artykuły powiązane

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Nowy sposób komunikacji banków centralnych – przykład EBC

Kategoria: Analizy
W potocznej polszczyźnie funkcjonuje od pewnego czasu powiedzenie „komuś odjechał peron”. Oddaje ono sytuację całkowitego braku zrozumienia otaczającej rzeczywistości i zachodzących w niej zmian.
Nowy sposób komunikacji banków centralnych – przykład EBC