Jan Muś

Dr Jan Muś pracuje w Departamencie Bałkańskim w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje sektor publiczny i prywatny, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wykładowca na kilku uniwersytetach w Europie, m.in. w: Helsinkach, Pristina, Cologne i Blagoevgrad. Jest autorem wielu publikacji poświęconych południowo-wschodniej Europie, polityce mniejszości etnicznych i polityce rozszerzenia UE.