Jan Muś

Dr Jan Muś pracuje jako konsultant i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Vistula w Warszawie. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno sektor publiczny jak i prywatny, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Autor wykłada na kilku uniwersytetach w Europie, m.in. w: Helsinkach, Pristina, Cologne i Blagoevgrad. Jest autorem wielu publikacji poświęconych południowo-wschodniej Europie, polityce mniejszości etnicznych i polityce rozszerzenia UE.

 

test