Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

How maritime navigation will change after new climate regulations

How maritime navigation will change after new climate regulations

Wyzwania dla amerykańskich eksporterów paliw

Wyzwania dla amerykańskich eksporterów paliw

Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych

Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych