Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Rynek ropy naftowej sygnalizuje dalszy wzrost cen

Rynek ropy naftowej sygnalizuje dalszy wzrost cen

Rozszerzenie benchmarku ropy Brent

Rozszerzenie benchmarku ropy Brent

Pandemia nadal wpływa na rynek ropy naftowej

Pandemia nadal wpływa na rynek ropy naftowej

Czy OPEC+ zmniejszy ograniczenia produkcyjne?

Czy OPEC+ zmniejszy ograniczenia produkcyjne?

Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów