Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Pandemia nadal wpływa na rynek ropy naftowej

Pandemia nadal wpływa na rynek ropy naftowej

Czy OPEC+ zmniejszy ograniczenia produkcyjne?

Czy OPEC+ zmniejszy ograniczenia produkcyjne?

Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

Pogarszają się perspektywy przemysłu naftowego USA

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

W jakim kierunku podążą ceny ropy naftowej?

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Szok podażowo-popytowy na rynku ropy

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

How maritime navigation will change after new climate regulations

How maritime navigation will change after new climate regulations