Jacek Suder

Jacek Suder jest specjalistą w Wydziale Analiz Rynków Finansowych NBP. Z bankiem związany od 2016 r., gdzie zajmował się obszarami polityki pieniężnej i rynków finansowych. Poza pracą zawodową jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W podejmowanej problematyce badawczej zajmuje się zagadnieniami rynków walutowych oraz surowcowych, w tym szczególnie globalnego rynku ropy naftowej oraz gazu ziemnego, oraz złota i uranu. Poza pracą lubi podróżować i spędzać czas ze swoją rodziną.


Napięcie na Morzu Czerwonym zwiększa obawy o globalne łańcuchy dostaw

Napięcie na Morzu Czerwonym zwiększa obawy o globalne łańcuchy dostaw

Jacek Suder
Sytuacja w europejskim sektorze gazowym

Sytuacja w europejskim sektorze gazowym

Jacek Suder
Zmiany zachodzące na rynku energii niskoemisyjnej

Zmiany zachodzące na rynku energii niskoemisyjnej

Jacek Suder
Przyspieszenie procesu internacjonalizacji chińskiego renminbi

Przyspieszenie procesu internacjonalizacji chińskiego renminbi

Jacek Suder
Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Jacek Suder
Wzrost zapotrzebowania na energię jądrową zwiększa globalny popyt na uran

Wzrost zapotrzebowania na energię jądrową zwiększa globalny popyt na uran

Jacek Suder
Wpływ decyzji grupy OPEC+ na globalny rynek ropy naftowej

Wpływ decyzji grupy OPEC+ na globalny rynek ropy naftowej

Jacek Suder
Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Jacek Suder
Silne spadki cen surowców energetycznych

Silne spadki cen surowców energetycznych

Jacek Suder
Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Jacek Suder