Jacek Suder

Pracuje w Wydziale Analiz Rynków Finansowych Departamentu Operacji Krajowych NBP, jest doktorantem w Katedrze Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zainteresowany jest zagadnieniami rynków surowcowych ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej.


Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej

Jacek Suder
Silne spadki cen surowców energetycznych

Silne spadki cen surowców energetycznych

Jacek Suder
Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Czy wojna w Ukrainie doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościowego?

Jacek Suder
Stany Zjednoczone walczą o obniżenie globalnych cen ropy naftowej

Stany Zjednoczone walczą o obniżenie globalnych cen ropy naftowej

Jacek Suder
Napięta sytuacja na rynku surowców energetycznych

Napięta sytuacja na rynku surowców energetycznych

Jacek Suder
Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Ceny surowców energetycznych kontynuują wzrost

Jacek Suder
Rynek gazu ziemnego w Europie

Rynek gazu ziemnego w Europie

Jacek Suder
Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Szoki podażowe wpływają na wzrost cen surowców energetycznych

Jacek Suder
Rynek ropy naftowej sygnalizuje dalszy wzrost cen

Rynek ropy naftowej sygnalizuje dalszy wzrost cen

Jacek Suder
Rozszerzenie benchmarku ropy Brent

Rozszerzenie benchmarku ropy Brent

Jacek Suder