Maciej Jaszczuk

Pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiał w Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej, gdzie przez ponad 7 lat zajmował się tematami makroekonomicznymi, warszawską Giełdą Papierów Wartościowych, funduszami inwestycyjnymi oraz trendami na polskim rynku finansowym.
Uczestniczył w projekcie wdrożenia w serwisie PAP Biznes interaktywnych wykresów i infografik do ilustracji analiz i teksów rynkowych.


A quantitative easing policy tailored to the local needs

A quantitative easing policy tailored to the local needs

Do poziomu PKB sprzed kryzysu wrócimy dopiero w 2022 roku

Do poziomu PKB sprzed kryzysu wrócimy dopiero w 2022 roku

Inwestorki spokojniejsze niż inwestorzy

Inwestorki spokojniejsze niż inwestorzy

QE skrojone na miarę

QE skrojone na miarę

Wyścig po szczepionkę

Wyścig po szczepionkę

Banki kupowały, kupują i będą kupować polskie obligacje

Banki kupowały, kupują i będą kupować polskie obligacje

Ekwilibrystyka z płynnością i taniec na wycenie liniowej

Ekwilibrystyka z płynnością i taniec na wycenie liniowej

Mamy coraz więcej królów w portfelach

Mamy coraz więcej królów w portfelach

Na GPW jest lepiej, bo jest bardzo źle

Na GPW jest lepiej, bo jest bardzo źle

Młode i zadłużone firmy najwrażliwsze na podwyżki stóp

Młode i zadłużone firmy najwrażliwsze na podwyżki stóp