Paweł Kowalewski

 

Jest pracownikiem Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

W latach 2012-14 był analitykiem w Deutsche Bundesbanku. Pracował w ośrodkach badawczych w Polsce i Austrii, a także w Ministerstwie Finansów. Wykładał ekonomię, jest współautorem podręcznika na temat rynków finansowych, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku obronił doktorat poświęcony tematyce euro.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Economist, works at NBP, specialises in monetary policy issues and FX markets

Złoty na drodze ku normalności (cz. 2)

Złoty na drodze ku normalności (cz. 2)

Paweł Kowalewski
Zmienne dzieje złotego (cz. 1)

Zmienne dzieje złotego (cz. 1)

Paweł Kowalewski
Coraz wyższe stopy procentowe a wynik finansowy EBC

Coraz wyższe stopy procentowe a wynik finansowy EBC

Paweł Kowalewski
Banki centralne, złoto i… garnitury

Banki centralne, złoto i… garnitury

Paweł Kowalewski
W oceanie historii gospodarczej i myśli ekonomicznej

W oceanie historii gospodarczej i myśli ekonomicznej

Paweł Kowalewski
Kursy płynne jak demokracja

Kursy płynne jak demokracja

Paweł Kowalewski
Dla Argentyny piłka nożna to coś więcej niż sport

Dla Argentyny piłka nożna to coś więcej niż sport

Paweł Kowalewski
Zagadka japońskiej polityki monetarnej

Zagadka japońskiej polityki monetarnej

Paweł Kowalewski
Symboliczna mucha dla entuzjastów polityki Bernankego

Symboliczna mucha dla entuzjastów polityki Bernankego

Paweł Kowalewski
Przepustka do przyszłych podręczników historii gospodarczej

Przepustka do przyszłych podręczników historii gospodarczej

Paweł Kowalewski