Paweł Kowalewski

Jest pracownikiem Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

W latach 2012-14 był analitykiem w Deutsche Bundesbanku. Wcześniej kierował pracami Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Pracował w ośrodkach badawczych w Polsce i Austrii, a także w Ministerstwie Finansów. Wykładał ekonomię, jest współautorem podręcznika na temat rynków finansowych, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku obronił doktorat poświęcony tematyce euro.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Dwadzieścia lat minęło

Dwadzieścia lat minęło

Obligacje, z których dumni są Niemcy

Obligacje, z których dumni są Niemcy

Niekonwencjonalna polityka pieniężna w Australii

Niekonwencjonalna polityka pieniężna w Australii

Blaski i cienie franka szwajcarskiego

Blaski i cienie franka szwajcarskiego

Jak Fed dokonał rozwodu w świecie polityki pieniężnej

Jak Fed dokonał rozwodu w świecie polityki pieniężnej

A jubilee week of central banking in Poland and abroad

A jubilee week of central banking in Poland and abroad

Wysoka skuteczność działań duńskiego banku centralnego

Wysoka skuteczność działań duńskiego banku centralnego

Jubileuszowy tydzień bankowości centralnej w kraju i na świecie

Jubileuszowy tydzień bankowości centralnej w kraju i na świecie

Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Spoiwo łączące Eurosystem w całość

Spoiwo łączące Eurosystem w całość