Paweł Kowalewski

Kowalewski

Jest pracownikiem Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

W latach 2012-14 był analitykiem w Deutsche Bundesbanku. Wcześniej kierował pracami Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP.

Pracował w ośrodkach badawczych w Polsce i Austrii, wykładał, pracował w Ministerstwie Finansów. Jest współautorem podręcznika na temat rynków finansowych, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku obronił doktorat poświęcony tematyce euro.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Spoiwo łączące Eurosystem w całość

Spoiwo łączące Eurosystem w całość

System TARGET2 to nie tylko same rozliczenia

System TARGET2 to nie tylko same rozliczenia

The 60th anniversary of OPEC: little to celebrate

The 60th anniversary of OPEC: little to celebrate

Historia trzech koron oraz więzów je łączących

Historia trzech koron oraz więzów je łączących

Turbulent times call for unconventional monetary policy

Turbulent times call for unconventional monetary policy

Pandemia pustoszy Amerykę Łacińską

Pandemia pustoszy Amerykę Łacińską

Coraz więcej czarnych chmur nad Ameryką

Coraz więcej czarnych chmur nad Ameryką

The history of the Bank of England

The history of the Bank of England

Między melancholią i desperacją a euforią; historia Banku Anglii

Między melancholią i desperacją a euforią; historia Banku Anglii