Paweł Kowalewski

 

Jest pracownikiem Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego.

W latach 2012-14 był analitykiem w Deutsche Bundesbanku. Wcześniej kierował pracami Biura ds. Integracji ze Strefą Euro w NBP. Pracował w ośrodkach badawczych w Polsce i Austrii, a także w Ministerstwie Finansów. Wykładał ekonomię, jest współautorem podręcznika na temat rynków finansowych, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 roku obronił doktorat poświęcony tematyce euro.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Economist, works at NBP, specialises in monetary policy issues and FX markets

Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Ten straszny 2020 r. widziany z perspektywy polityki pieniężnej

Paweł Kowalewski
Spoiwo łączące Eurosystem w całość

Spoiwo łączące Eurosystem w całość

Paweł Kowalewski
System TARGET2 to nie tylko same rozliczenia

System TARGET2 to nie tylko same rozliczenia

Paweł Kowalewski
The 60th anniversary of OPEC: little to celebrate

The 60th anniversary of OPEC: little to celebrate

Paweł Kowalewski
Historia trzech koron oraz więzów je łączących

Historia trzech koron oraz więzów je łączących

Paweł Kowalewski
Turbulent times call for unconventional monetary policy

Turbulent times call for unconventional monetary policy

Paweł Kowalewski
Pandemia pustoszy Amerykę Łacińską

Pandemia pustoszy Amerykę Łacińską

Paweł Kowalewski
Coraz więcej czarnych chmur nad Ameryką

Coraz więcej czarnych chmur nad Ameryką

Paweł Kowalewski
The history of the Bank of England

The history of the Bank of England

Paweł Kowalewski
Między melancholią i desperacją a euforią; historia Banku Anglii

Między melancholią i desperacją a euforią; historia Banku Anglii

Paweł Kowalewski