Blisko 90 procent ankietowanych ekonomistów uważa, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 procent

Z najnowszej ankiety „Obserwatora Finansowego” przeprowadzonej wśród ponad stu ekonomistów wynika, że 88 proc. ankietowanych spodziewa się spadku inflacji poniżej 10 proc. jeszcze w tym roku. Z czego 77 proc. badanych uważa, że będzie to wrzesień lub IV kwartał 2023 r., a jeszcze miesiąc temu podobnego zdania było jedynie 60 proc. pytanych.
Blisko 90 procent ankietowanych ekonomistów uważa, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie poniżej 10 procent

Również w stosunku do poprzedniej ankiety wzrosło grono ekspertów wskazujących, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe NBP jesienią 2023 r. (wrzesień lub IV kwartał). Taką opinię wyraziło 54 proc. respondentów.

Podobna liczba ekspertów (50 proc.) widzi przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku. Natomiast 38 proc. ankietowanych wskazało na 2024 r.

Ankieta „Obserwatora Finansowego” została przeprowadzona wśród 115 ekonomistów w dniach 31 maja – 5 czerwca 2023 r.

Ekonomiści, którzy udzielili odpowiedzi, reprezentowali 24 ośrodki: Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Bank Pocztowy SA, PZU SA, TFI PZU, Polski Instytut Ekonomiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, DMK/AceMarketU/NiezależnyDomMaklerski, Quercus TFI, Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, BTFG Audit/BTFG Advisory i Polska Sieć Ekonomii.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nowa ankieta „Obserwatora Finansowego”

Kategoria: Analizy
Redakcja „Obserwatora Finansowego” przeprowadziła kolejną ankietę wśród ponad stu ekonomistów. Pytania dotyczyły m.in. terminu pierwszej obniżki stóp procentowych przez RPP oraz inflacji.
Nowa ankieta „Obserwatora Finansowego”

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Papież Polak na monetach Narodowego Banku Polskiego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pieniądze, zarówno monety, jak i banknoty, są przede wszystkim miernikiem wartości. Mogą jednak służyć innym celom – popularyzowaniu, upamiętnianiu i upowszechnianiu wiedzy na temat życia i dokonań wielkich ludzi, a tym samym utrwalaniu historii naszej cywilizacji. W tym kontekście są doskonałym przekaźnikiem informacji, przekraczających kulturowe i polityczne granice.
Papież Polak na monetach Narodowego Banku Polskiego