Tym razem naprawdę jest inaczej. Prawie

W 2006, czy 2007 roku komentatorzy, włączając w to mnie, ostrzegali przed zbyt wysokimi wzrostami cen na giełdzie, kredytami mieszkaniowymi i innymi formami ryzykownych pożyczek. Ceny domów znów rosną, giełdy biją nowe rekordy. Instrumenty pochodne znów są w modzie. Czy powinniśmy się już bać?
Tym razem naprawdę jest inaczej. Prawie

(CC BY-NC-ND bending light)

Niekoniecznie. Tym razem naprawdę jest inaczej. Nie chodzi o to, że świat wszedł w jakąś nową fazę pozwalającą nam na używanie głupich argumentów, takich jak zmiany demograficzne, czy na próby usprawiedliwiania wysokich i rosnących cen różnych aktywów. Chodzi o to, że jeżeli nawet jakaś bańka pęknie, jak zapewne się w końcu stanie, to nie będzie miało to tak dewastujących efektów, jak ostatnim razem.

Niemniej trzeba uważać. Mogą pojawić się przecież nowe typu niestabilności finansowej. Należy z uwagą obserwować na przykład niestabilność wynikającą z globalnych przepływów kapitałowych, włączając w to kwestie związane z pożyczkami w obcej walucie. Największym pojedynczym zagrożeniem dla globalnej stabilności pozostaje jednak strefa euro. Obecny spokój jest zwodniczy.

Cały komentarz na stronie Financial Timesa.

(CC BY-NC-ND bending light)

Tagi


Artykuły powiązane

Globalizacja rynków a poziom i dystrybucja dochodów

Kategoria: Trendy gospodarcze
Z naszych badań wynika, że większa swoboda mobilności kapitału nie prowadziła do silnego wzrostu średnich dochodów, natomiast - do wzrostu poziomu nierówności dochodowych oraz obniżenia udziału pracy w dochodzie - napisali eksperci MFW w artykule opublikowanym w VOX UE.
Globalizacja rynków a poziom i dystrybucja dochodów

Ryzyko polityczne a kursy wymiany walut: lekcje z brexitu

Kategoria: Analizy
Analiza brexitu jest bardzo przydatna dla zrozumienia zależności między cenami aktywów a ryzykiem politycznym oraz dla rozwiązania kwestii niestabilności parametrów przy analizie zmian cen aktywów.
Ryzyko polityczne a kursy wymiany walut: lekcje z brexitu

Optymizm może być przedwczesny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obecny kryzys jest odmienny od poprzedniego i wiąże się z zagrożeniem epidemicznym. Otwieranie gospodarek, chęć powrotu ludzi do normalnego życia i ogromna rola stymulacji w sferze finansowej budzą optymizm, który jednak może być przedwczesny – uważa prof. Adam Szyszka z Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
Optymizm może być przedwczesny