GUS: Współczynnik Giniego w Polsce w ’22 spadł do 0,314

Współczynnik Giniego w Polsce w 2022 roku spadł do 0,314 z 0,319 w 2021 roku – podał GUS.

Współczynnik Giniego to miara nierówności rozkładu dochodów; przyjmująca wartość pomiędzy „0” a „1”. Współczynnik ten osiąga wartość „0”, gdy wszystkie osoby mają ten sam dochód, natomiast wartość „1”, gdy wszystkie osoby poza jedną mają dochód zerowy. Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym większy jest stopień koncentracji dochodów i większe jest ich zróżnicowanie.

„Zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego, po okresie spadku w latach 2014-2017 i chwilowej stabilizacji, wzrastało w latach 2020 i 2021, a w 2022 r. spadło do poziomu 0,314, niemal równego wartości z 2020 r. Dynamika współczynnika Giniego dla miast była bardzo podobna do notowanej średnio w kraju, choć na niższym poziomie jego wartości, natomiast w przypadku wsi w 2022 r. utrzymał się trend wzrostowy wartości współczynnika Giniego z lat poprzednich” – napisał GUS.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Kategoria: Badania pracowników NBP
Uwaga władz monetarnych, makroekonomistów i analityków ekonomicznych koncentruje się na wskaźnikach ogólnokrajowej inflacji. Z kolei konsumenci mają skłonność do kształtowania opinii o zmianach cen na podstawie swoich doświadczeń, opartych na codziennych zakupach, które zazwyczaj są dokonywane niedaleko miejsca zamieszkania.
Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Nierówności są wyborem politycznym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nierówności są zawsze wyborem politycznym. I wiele można zrobić, aby im przeciwdziałać – mówi Lucas Chancel, ekonomista z Paryża we wprowadzeniu do nowego raportu World Inequality Lab (WID) na temat nierówności.
Nierówności są wyborem politycznym

Jak powinno się rozwijać miasta

Kategoria: Społeczeństwo
Mamy do czynienia z kryzysem miast z powodu nieefektywnego, zbyt eksploatacyjnego modelu ich funkcjonowania – twierdzi dr Michał Kudłacz w książce „Miasto-idea”.
Jak powinno się rozwijać miasta