Niemcy, Francja i Włochy porozumiały się w sprawie SI

Niemcy, Francja i Włochy porozumiały się co do tego, jak powinien zostać uregulowany sektor sztucznej inteligencji. Wbrew rozwiązaniom proponowanym przez Parlament Europejski chcą, by regulacjami objęte były wszystkie firmy, także małe i lokalne.

„Latem 2023 r. Parlament Europejski proponował, by kodeks w zakresie SI początkowo obowiązywał jedynie głównych dostawców sztucznej inteligencji, pochodzących w większości z USA. Jednak zdaniem trzech państw Unii, takie faworyzowanie mniejszych firm mogłoby z czasem obrócić się przeciwko nim, obniżając zaufanie i zniechęcając klientów” – poinformowała agencja Reutera.

Według treści porozumienia, do którego dotarli dziennikarze zasady postępowania i zachowania przejrzystości powinny być wiążące dla wszystkich uczestników rynku. Politycy trzech krajów są zdania, że początkowo nie należy nakładać na firmy działające w sprzeczności z proponowanym kodeksem SI żadnych sankcji. System kar należałoby ewentualnie wprowadzić, jeżeli okaże się, że kodeks jest naruszany. Odpowiedzialne za to mają być organy europejskie.

os/ adj/ pr/


Artykuły powiązane

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach gwałtownie wzrosło. W badaniu CfM-CEPR z maja 2023 r. poproszono członków europejskiego panelu o oszacowanie wpływu sztucznej inteligencji na globalny wzrost gospodarczy i stopy bezrobocia w krajach o wysokich dochodach w nadchodzącej dekadzie.
Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Co przyniesie wprowadzenie sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej

Kategoria: VoxEU
Chociaż technologie sztucznej inteligencji wchodzą do głównego nurtu, ich wdrożenie w opiece zdrowotnej jest opóźnione. Niniejszy artykuł opisuje potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej Stanów Zjednoczonych oraz powody jej powolnego wprowadzania.
Co przyniesie wprowadzenie sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej

Gdy sztuczna inteligencja zostanie bankierem centralnym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekuje się, że sztuczna inteligencja będzie szeroko stosowana przez banki centralne, ponieważ przynosi znaczne oszczędności i korzyści w zakresie wydajności. Jak dowodzi jednak poniższy artykuł, rodzi to również trudne pytania o to, które zadania można bezpiecznie zlecić sztucznej inteligencji, a które powinny pozostać w rękach ludzkich decydentów.
Gdy sztuczna inteligencja zostanie bankierem centralnym