USA: W marcu ‘24, wg ADP, przybyło 184 tys. nowych miejsc pracy

W firmach w USA w marcu przybyło 184 tys. nowych miejsc pracy wobec wzrostu o 155 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 140 tys. – wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute.

Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 148 tys.

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Kategoria: Analizy
Transformacja proklimatyczna światowych gospodarek przyczyni się do powstania wielu miejsc pracy wymagających specyficznych kompetencji, co zrekompensuje spadek zatrudnienia w branżach wysokoemisyjnych. Obecny kryzys energetyczny spowolni, ale nie zatrzyma tych tendencji, a nowe trendy już widać.
Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach gwałtownie wzrosło. W badaniu CfM-CEPR z maja 2023 r. poproszono członków europejskiego panelu o oszacowanie wpływu sztucznej inteligencji na globalny wzrost gospodarczy i stopy bezrobocia w krajach o wysokich dochodach w nadchodzącej dekadzie.
Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie