Węgry: Parlament za przyjęciem Szwecji do NATO

Parlament Węgier poparł przystąpienie Szwecji do NATO na poniedziałkowym posiedzeniu otwierającym wiosenną sesję. Szwedzki wniosek o akcesję czekał w izbie na głosowanie od lipca 2022 r.

Węgry jako ostatni kraj Sojuszu zaakceptowały akcesję Szwecji do NATO. Za głosowało 188 posłów, w tym deputowani rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP oraz większość partii opozycyjnych, przy 6 głosach przeciw.

Ratyfikacja musi zostać jeszcze podpisana przez głowę państwa lub przewodniczącego parlamentu László Kövéra, który sprawuje obowiązki prezydenta po ustąpieniu Kataliny Évy Veresny Novák z urzędu prezydenta.

mrf/ mal/ ana/


Artykuły powiązane

Argumenty przemawiające za utworzeniem energetycznego NATO

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak uniknąć sytuacji, w której wszystkie kraje zmuszone są do radzenia sobie w pojedynkę w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej? Nie każdy kraj jest w stanie uzyskać samowystarczalność, więc jak możemy uniknąć brutalnego wyścigu o zasoby?
Argumenty przemawiające za utworzeniem energetycznego NATO

The case for an energy NATO

Kategoria: Macroeconomics
How do we avoid each man and country for itself when we are faced with major energy insecurity as today? Not every country is able to be self-sufficient, so how do we avoid an elbowing race for resources?
The case for an energy NATO

Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich

Kategoria: Analizy
Banki operujące w państwach skandynawskich charakteryzują się obecnie dobrą kondycją finansową. Są przede wszystkim silne kapitałowo i mają nadwyżki płynności.
Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich