Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej

Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej/ Magdalena Szyszko.

Książka jest monografią o wykorzystaniu prognoz inflacji w polityce pieniężnej czterech krajów Europy Środkowej : Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Praca składa się z czterech rozdziałów omawiających: istotę i rodzaje prognoz inflacji, skutki wyboru rodzaju prognozy, konstrukcję  systemów prognostycznych w praktyce, prognozy inflacji jako przesłanki podejmowania decyzji przez komitety monetarne, przejrzystość systemów prognostycznych w badanych krajach. Zakres czasowy analizy przedstawionej w książce obejmuje lata 2002-2008.

Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej/ Magdalena Szyszko.

Artykuły powiązane

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W analizach ekonomicznych zyskują popularność niekonwencjonalne źródła danych. Nasze badanie potwierdza przydatność cen ze sklepów internetowych w prognozowaniu inflacji cen żywności w Polsce.
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Prognozowanie pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość

Kategoria: Trendy gospodarcze
W badaniach usiłuję zrozumieć, które modele ekonomiczne lub ekonometryczne pozwalają nam opowiadać trafne historie na temat przyszłości. Jakość prognoz traktuję przy tym jako metodę weryfikacji wiarygodności modelimówi prof. Michał Rubaszek, kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych w SGH.  
Prognozowanie pozwala lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość

Rosnące zarobki pracowników potrafiących podejmować dobre decyzje

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 1960–2017 doszło do ponad dwukrotnego zwiększenia rozmiarów wzrostu zarobków w cyklu życiowym pracownika (tj. wzrostu zarobków między początkowym okresem kariery a okresem, w którym pracownik uzyskuje najwyższe zarobki). Skąd ta zmiana?
Rosnące zarobki pracowników potrafiących podejmować dobre decyzje