Badania ekonomiczne pracowników NBP

Strukturalne saldo rach. obr. biez. w krajach UE(O)
Stopa procentowa_1120x880
Indeks ogólnej niepewnosci gosp. w Polsce(O)
28.01.otwarcieDekompozycja PKB i wart.dodanej
22.01.otwarcieProfile konsumpcji i aktywów w cyklu życia
Oszczednosci_a_stopa_procentowa_2
proc
Inflacja CPI w Polsce_otwarcie
Strefa euro_scenariusze historyczne i kontrfaktyczne_PKB_inflacja_blians handlowy_stopa procentowa_LTV_otwarcie
Kredyty walutowe dla fim_otwarcie
test