BIEC, KM WSIiZ: Barometr Ofert Pracy w VIII spadł o 5,2 pkt.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, wyniósł w sierpniu w Polsce 295,1 pkt., co oznacza spadek o 5,2 pkt. wobec lipca – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Autorzy raportu podają, że przez ostatnie półtora roku obserwujemy ustawiczne kurczenie się liczby ogłaszanych ofert pracy.

„Od pięciu miesięcy spadki uległy jednak wyraźnemu spowolnieniu. W tym okresie wartość wskaźnika oscylowała w granicach 300 punktów. Taką tendencję obserwujemy w wielu kategoriach ofert pracy, w tym również tej dotyczącej kwalifikacji z grupy nauk ścisłych, która do niedawna cechowała się największymi spadkami” – napisano.

„Notujemy także kategorie, w których po wielu miesiącach redukcji wakatów, nastąpiło przerwanie spadków i powrót do wzrostów. Stosunkowo dobra sytuacja pozostaje w zawodach dotyczących pracowników niewykwalifikowanych oraz w usługach” – dodano.

Autorzy podają, że do głównych determinantów spadków na rynku wakatów nadal zalicza się schłodzenie koniunktury gospodarczej zarówno krajowej, jak i ogólnoświatowej oraz szereg problemów z tym związanych.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Rynki pracy wcale nie mają się tak świetnie

Kategoria: VoxEU
W artykule dowodzimy, że najważniejszym czynnikiem dynamiki płac w USA są: stopa niezatrudnienia, czyli całkowity odsetek niezatrudnionych dorosłych (ang. non-employment rate) i stopy niepełnego zatrudnienia. Oba te czynniki mają silny ujemny wpływ na wzrost płac. Wynika stąd, że rezerwowa armia siły roboczej, która działa na wzrost płac jak hamulec, obejmuje nie tylko bezrobotnych, ale ujawnia się także wewnątrz firm.
Rynki pracy wcale nie mają się tak świetnie

Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy

Kategoria: Trendy gospodarcze
O sytuacji na rynku pracy w Polsce – zmianach i oczekiwaniach – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy

Praca zdalna zmieni strukturę rynków pracy i miast

Kategoria: VoxEU
Niniejszy artykuł omawia wyniki nowych badań dotyczących wpływu pracy zdalnej na strukturę społeczną i mieszkaniową miast, możliwości pracownika na rynku pracy oraz koszty mieszkaniowe – czyli zmian, które mogą pogłębić nierówności w miastach i spowodować nieproporcjonalne wielkie szkody dla pracowników świadczących usługi lokalne.
Praca zdalna zmieni strukturę rynków pracy i miast