Czechy nie są przygotowane na kryzysy i nadzwyczajne wydarzenia

Najwyższy Urząd Kontrolny Czech (NKU) opublikował we wtorek raport dotyczący 2023 r, w którym m.in. stwierdza, że kraj jest w niewystarczającym stopniu przygotowany na kryzysy lub nadzwyczajne wydarzenia. Skrytykowano system obrony cywilnej oraz zakupów zbrojeniowych bez przetargów.

Według NKU, odpowiedzialne instytucje nie wyciągnęły wystarczających wniosków np. z pandemii covid-19. Już w ubiegłym roku Urząd kontrolował system obrony cywilnej i stwierdził, że jest wadliwy. Według kontrolerów, ludzie nie są wystarczająco informowani, brakuje masek i stałych schronów. Istniejące mogą posłużyć tylko 3,2 proc. populacji. W obecnym raporcie ponownie wskazano błędy.

Kontrola w resorcie obrony wykazała, że resort nie był w stanie efektywnie wykorzystać przyznanych środków finansowych. Dostrzeżono również ryzyko w sposobie, w jaki ministerstwo zawarło ostatnio kontrakty na dostawy uzbrojenia. Są one realizowane drogą porozumień międzyrządowych lub umowy podpisywane są bezpośrednio z dostawcami bez procedury przetargowej. Zdaniem NKU może to prowadzić do nieefektywnego i niegospodarnego wykorzystania funduszy.

NKU, czeski odpowiednik polskiej Najwyższej Izby Kontroli, jest ujętą w konstytucji niezależną instytucją, która przede wszystkim kontroluje zarządzanie majątkiem państwa oraz wypowiada się o realizacji budżetu.

Z Pragi Piotr Górecki

ptg/ mms/ asa/


Artykuły powiązane

Sztuka mini-umowy: 2000 nieuwzględnionych zmiennych i na tym nie koniec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dominujące w nagłówkach instrumenty polityki handlowej to negocjacje wielostronne, spory na forum WTO, negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu (FTA) albo działania antydumpingowe. Tymczasem nasz artykuł wykazuje, że polityka handlowa Unii Europejskiej zależy w znacznym stopniu również od tzw. „mini-umów”. Zakres i charakter prawny tych umów jest silnie zróżnicowany, i choć większość z nich nie rzuca się w oczy, niektóre mogą istotnie wpływać na handel międzynarodowy. Pominięcie w badaniach empirycznych mini-umów i ich wpływu na wymianę handlową może prowadzić do znacznego zniekształcenia wyników z powodu nieuwzględnienia dużej liczby parametrów systemowych.
Sztuka mini-umowy: 2000 nieuwzględnionych zmiennych i na tym nie koniec

Wpływ wojny na handel zagraniczny Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji przeciw Ukrainie zmieniła dynamikę i strukturę polskiego handlu zagranicznego. Wzrosło znaczenie Ukrainy przy silnym spadku udziału Rosji w naszych obrotach. Polska istotnie zwiększyła w 2022 r. import uzbrojenia, ta tendencja utrzyma się w 2023 r.
Wpływ wojny na handel zagraniczny Polski