GUS: Firmy sygnalizują poprawę poziomu inwestycji w ’24

Firmy sygnalizują poprawę co do przewidywanego poziomu inwestycji w 2024 r. wobec poziomu z 2023 r. – podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podaje, że w badanych sektorach gospodarki zmniejszył się odsetek podmiotów wskazujących na spadek poziomu inwestycji (szczególnie w budownictwie), na rzecz tych które uważają, że inwestycje utrzymają się na poziomie z 2023 r.

„Dodatkowo, w porównaniu z poprzednią edycją badania, poprawiły się perspektywy inwestowania wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego (zwiększenie odsetka podmiotów wskazujących na wzrost inwestycji o 5,5 pkt proc. do poziomu 28,4 proc.), w tym szczególnie w przedsiębiorstwach dużych (wzrost wskazań o 6,5 pkt proc. do poziomu 32,8 proc.)” – napisano.

GUS podaje, że wskazywane przez przedsiębiorstwa główne kierunki inwestowania są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki.

Na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wskazują najczęściej przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe (78,7 proc. wskazań), a także podmioty budowlane (38,4 proc.), handlu detalicznego (26,7 proc.) oraz handlu hurtowego (24,3 proc.). W przypadku jednostek usługowych dominują wskazania na inwestowanie w sprzęt komputerowy i komunikacyjny (33,2 proc.) oraz procesy organizacyjne/biznesowe (31,4 proc.).

W sektorze usług wyróżniają się jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa, dla których głównym kierunkiem inwestowania są środki transportu (43,5 proc.).

GUS podaje w raporcie, że do najczęściej wymienianych barier ograniczających inwestycje w bieżącym roku należą wysokie koszty realizacji inwestycji.

„Jednocześnie, w porównaniu z poprzednią edycją badania, nastąpił wyraźny spadek wskazań na wysoką inflację jako barierę ograniczającą inwestycje” – napisano.

W lutym wskazania na wysoką inflację spadły od 8,6 pkt proc. wśród jednostek handlu hurtowego do 13,0 pkt proc. wśród jednostek handlu detalicznego.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jesteśmy świadkami dużych zmian w inwestycjach chińskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, nie tylko w ich skali, ale przede wszystkim w strukturze. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku europejskim stało się dla chińskich inwestorów trudniejsze, ale rynek ten jest dla nich wciąż atrakcyjny i perspektywiczny.
Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej

Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
W tym artykule dowodzimy, że przyszłość gospodarcza Europy zależy od jej zdolności do konkurowania na poziomie międzynarodowym na gruncie innowacji, szczególnie w dziedzinie strategicznych technologii związanych z transformacją klimatyczną.
Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość