Orlen rozpoczął poszukiwania łupków na Mazowszu

We wsi Goździk na koncesji „Garwolin” ruszyły dziś prace nad pierwszym odwiertem PKN Orlen na Mazowszu. Wiercenia potrwają ok. 2 miesięcy.

Prace w Goździku to trzeci pionowy odwiert realizowany przez PKN Orlen, ale pierwszy na terenie województwa mazowieckiego. Poprzednie dwa odwierty wykonano na Lubelszczyźnie, na koncesji „Wierzbica”. Na podstawie pierwszych analiz laboratoryjnych podjęto decyzje o kontynuowaniu projektu.

– Wyniki naszych odwiertów na Lubelszczyźnie są bardzo obiecujące – powiedział Jacek Krawiec, prezes koncernu. W tym roku planujemy dokonać 6-7 kolejnych odwiertów na naszych koncesjach łupkowych, w tym dwa poziome ze szczelinowaniem.

Eksploracja łupków jest priorytetem dla PKN Orlen. Wierzymy w to, że łupki mogą być znakomitą dźwignią wartości koncernu – powiedział Jacek Krawiec.

Zdaniem prezesa koncernu wydobycie gazu łupkowego może okazać się również motorem dla rozwoju całej gospodarki kraju. – Ten surowiec po pierwsze może sprawić, że polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, bo będzie miała tańszy surowiec energetyczny. Po drugie, w wymiarze lokalnym, spowoduje powstanie nowych miejsc pracy i nowych wpływów budżetowych – uważa Jacek Krawiec.

Przedstawiciele spółki deklarują, że na Mazowszu się nie skończy. Równolegle mają się toczyć prace również na pozostałych koncesjach. Do Orlenu należy osiem koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w całym kraju. Oprócz Lubelszczyzny i Mazowsza są to również okolice Łodzi i Sieradza. Koncern prowadzi też prace przygotowawcze do pierwszego otworu poszukiwawczego na Bałtyku.

kn


Artykuły powiązane

PKN Orlen-PGNiG merger a sign of things to come

Kategoria: Business
In June, Polish oil firm PKN Orlen said it would merge with Poland’s national gas provider PGNiG and notify the deal to Brussels by the end of 2020. According to the Prime Minister Mateusz Morawiecki a combined energy group could generate core profit of up to the EUR4.5bn.
PKN Orlen-PGNiG merger a sign of things to come

Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia

Kategoria: Analizy
Zadanie intelektualne brzmi: na ile realistyczne jest efektywne pogodzenie presji na ograniczanie deficytu i stabilizację poziomu długu publicznego z presją zrównoważonego wzrostu dobrobytu i szczęścia społeczeństw zróżnicowanych regionalnie?
Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia

Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw

Kategoria: Analizy
W dyskursie prowadzonym w kontekście pandemii zarówno na poziomie naukowym, jak i publicystycznym pojawia się wiele pytań o to, które zmiany będą miały charakter przejściowy, a które prawdopodobnie staną się tendencjami, towarzyszącymi nam długo, aż do kolejnego przesilenia cywilizacyjnego.
Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw