Orlen rozpoczął poszukiwania łupków na Mazowszu

We wsi Goździk na koncesji „Garwolin” ruszyły dziś prace nad pierwszym odwiertem PKN Orlen na Mazowszu. Wiercenia potrwają ok. 2 miesięcy.

Prace w Goździku to trzeci pionowy odwiert realizowany przez PKN Orlen, ale pierwszy na terenie województwa mazowieckiego. Poprzednie dwa odwierty wykonano na Lubelszczyźnie, na koncesji „Wierzbica”. Na podstawie pierwszych analiz laboratoryjnych podjęto decyzje o kontynuowaniu projektu.

– Wyniki naszych odwiertów na Lubelszczyźnie są bardzo obiecujące – powiedział Jacek Krawiec, prezes koncernu. W tym roku planujemy dokonać 6-7 kolejnych odwiertów na naszych koncesjach łupkowych, w tym dwa poziome ze szczelinowaniem.

Eksploracja łupków jest priorytetem dla PKN Orlen. Wierzymy w to, że łupki mogą być znakomitą dźwignią wartości koncernu – powiedział Jacek Krawiec.

Zdaniem prezesa koncernu wydobycie gazu łupkowego może okazać się również motorem dla rozwoju całej gospodarki kraju. – Ten surowiec po pierwsze może sprawić, że polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, bo będzie miała tańszy surowiec energetyczny. Po drugie, w wymiarze lokalnym, spowoduje powstanie nowych miejsc pracy i nowych wpływów budżetowych – uważa Jacek Krawiec.

Przedstawiciele spółki deklarują, że na Mazowszu się nie skończy. Równolegle mają się toczyć prace również na pozostałych koncesjach. Do Orlenu należy osiem koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w całym kraju. Oprócz Lubelszczyzny i Mazowsza są to również okolice Łodzi i Sieradza. Koncern prowadzi też prace przygotowawcze do pierwszego otworu poszukiwawczego na Bałtyku.

kn


Artykuły powiązane

Ukraina jest nie do zastąpienia w tranzycie gazu z Rosji

Kategoria: Analizy
Pod koniec roku wygasa 10-letnia umowa między Rosją i Ukrainą o tranzycie rosyjskiego gazu na rynki europejskie. Gazprom już w 2015 r. informował, że od 2020 r. będzie dostarczać gaz nowymi drogami. Jednak wszystko wskazuje na to, że Rosja będzie zmuszona przez 2-3 lata nadal przesyłać przez Ukrainę więcej niż połowę dotychczasowych dostaw.
Ukraina jest nie do zastąpienia w tranzycie gazu z Rosji

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

Kategoria: Analizy
Na świecie obserwuje się duży wzrost popytu na skroplony gaz ziemny (LNG). Rozbudowywana jest infrastruktura eksportowa oraz importowa, co umożliwia dostawy gazu. Nowe możliwości importu gazu mają szczególnie duże znaczenie w Europie, gdzie wyraźnie dominuje Rosja jako najważniejszy dostawca gazu.
LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?

Kategoria: Analizy
Perspektywy dla amerykańskiego sektora naftowego przedstawiają się optymistycznie. Pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa i spadku popytu na ropę ze strony Chin produkcja tego surowca w USA utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie.
Czy to koniec rewolucji łupkowej w USA?