Stimulus czy porkulus?

Przeciw kolejnemu programowi stymulacyjnemu wypowiada się ekonomista Arnold Kling z Econlong. Kling chce, by pomoc, którą otrzymuje obecnie przede wszystkim państwo i lokalne rządy kierowana była do innych sektorów.

“Panstwo i rządy lokalne wzbogaciły sie znączaco w czasie boomu  – wyższe ceny nieruchomości umożliwiały wzrost zysków z dochodów z podatków katastralnych. A więc wzrosły płace i emerytury urzędników państwowych i sektorów wspieranych fundaszami publicznymi. Taka sytuacja nie miała miejsca np. na uniwersytetach, które musiały konkurować ze sobą o najlepszą kadrę. Zatem czas, by fundusze z pakietu stymulacyjnego popłynęły także do innych.

Gary Becker (link) odradza USA zastosowanie modelu szwajcarskiego Medicare ()

z dwóch powodów:

– Szwajcaria może pozwolić sobie na kontrolę cen leków (są tańsze czasem o 40-50 proc. niż w USA), bo ich popyt nie jest tak duży jak w USA.

– ten system nie zapewnia tak dobrej opieki zdrowotnej osobom starszym jak amerykański.

Na ten sam temat wypowiada się Greg Mankiw z Harvardu (link), który uważa, że głównym problemem amerykańskiego Medicare jest sztuczne wymuszanie niższych cen usług zdrowotnych przez istniejacy system. Jednak nowe regulacje jego zdaniem ograniczyłyby wolność ekonomiczną.


Artykuły powiązane

Najważniejsze – pomagać

Kategoria: Analizy
Przemysł farmaceutyczny to potężna gałąź gospodarki współczesnego świata. Często na nowe leki patrzą z nadzieją setki milionów, a nawet – miliardy oczu. Z laboratoriów badawczych wychodzą jednak nie tylko słodkie czeresienki, ale czasem też kwaśne cytryny.
Najważniejsze – pomagać

Konkurencja a działalność innowacyjna firm farmaceutycznych

Kategoria: VoxEU
Ograniczenie zdolności przedsiębiorstw do zawierania porozumień zawierających klauzule dotyczące zapłaty za opóźnienie wprowadzenia na rynek leków generycznych zwiększa ich motywację do wprowadzania innowacji w obliczu konkurencji, chociaż efekty skumulowane nie są całkowicie jednoznaczne.
Konkurencja a działalność innowacyjna firm farmaceutycznych

Branża farmaceutyczna na „klifie patentowym”

Kategoria: Analizy
W 2020 r. branża farmaceutyczna, która stanowi ponad 10 proc. globalnego PKB, była warta 1,27 bln dolarów. To duży wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed 20 i 10 lat, gdy szacowano ją na odpowiednio 390 mld i 887 mld dolarów.
Branża farmaceutyczna na „klifie patentowym”