Sekret bogactwa Skandynawów

01.08.2015
Wśród Amerykanów pochodzenia skandynawskiego biedy jest mniej niż w Skandynawii – dowodzi Nima Sanandaji w książce „Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism”. Wniosek: państwo opiekuńcze nie zawsze jest dla obywateli najlepsze.


– W Skandynawii nie mamy biedy – powiedział kiedyś pewien ekonomista do słynnego wolnorynkowego akademika Miltona Friedmana.

– To ciekawe, ponieważ w USA pośród Skandynawów także nie ma biedy – odpowiedział mu Friedman.

Chciał w ten sposób powiedzieć, że wysokie i równomiernie rozłożone między obywateli dochody to nie zasługa państwa opiekuńczego w tych krajach, tylko samych Skandynawów. I to jest właśnie główna teza książki Sanandaji’ego – Szweda kurdyjskiego pochodzenia, który uzyskał tytuł doktora w Royal Institute of Technology w Sztokholmie wydał 15 książek i obecnie pracuje w Center for Policy Studies w Londynie (jej polski tytuł to „Skandynawski brak wyjątkowości: Kultura, rynki i klęska trzeciej drogi socjalizmu”).

Amerykański sen Skandynawów

Autor zwraca uwagę, że około 12 mln Amerykanów pochodzi ze Skandynawii. Z przeprowadzonego w USA w 2010 r. spisu powszechnego wynika, że mediana dochodów gospodarstwa domowego w tym kraju to 51 914 dol. Tymczasem wśród Amerykanów pochodzenia duńskiego jest to 59 379 dol., szwedzkiego 61 549 dol. a norweskiego 60 935 dol. Wśród tych, którzy określają swoje pochodzenie jako skandynawskie, dochody są jeszcze wyższe i wynoszą 66 219 dol.

Amerykanie norweskiego pochodzenia mają dochód o 17 proc. wyższy od średniej krajowej. Gdyby przyjąć, że ich udział w PKB także jest o 17 proc. wyższy, oznaczałoby to, że PKB na obywatela wśród Amerykanów norweskiego pochodzenia wynosi 55 396 dol., a więc prawie tyle, ile w bogatej w ropę naftową Norwegii (57 945 dol.). Analogiczne wyliczenia dla pozostałych krajów skandynawskich pokazują, że wśród Amerykanów duńskiego pochodzenia PKB per capita jest o 37 proc., a szwedzkiego o 39 proc. wyższe niż w macierzystych państwach.

Autor wnioskuje, że Skandynawowie, którzy przenieśli się do USA, radzą sobie o wiele lepiej niż ich rodacy, którzy zostali ojczyźnie. Ktoś mógłby jednak argumentować, że do USA wyjeżdżali ci najbardziej zaradni i to z tego mogą wynikać ich wyższe zarobki. Sanandaji powołuje się jednak na analizę, z której wynika, że w przypadku Norwegów wyjeżdżali ludzie biedniejsi, niż ci, którzy zostali w kraju.

Podobnie wygląda porównanie zasięgu biedy. Bezwzględne wskaźniki ubóstwa w Danii (6,7 proc.) i Szwecji (9,3 proc.) są niższe niż w USA (11 proc.), jednak poziom ubóstwa wśród Amerykanów pochodzenia skandynawskiego jest o połowę niższy niż w całej populacji. Inaczej mówiąc, wśród Amerykanów pochodzenia skandynawskiego jest mniej biedy niż w Skandynawii, mimo iż w USA państwo trudno uznać za opiekuńcze.

Jak to możliwe? W latach 1870–1936, a więc jeszcze przed rozbudowaniem świadczeń socjalnych, Szwecja miała najwyższy wzrost gospodarczy ze wszystkich uprzemysłowionych krajów świata. W latach 1936–2008 kraj ten spadł jednak w tym rankingu na 13. miejsce na 28 rozwiniętych gospodarek.

Opieka państwa czy zdolni ludzie?

Autor zauważa, że jeszcze przed erą największych wydatków socjalnych w krajach skandynawskich przodowały w średniej oczekiwanej długości życia na świecie (w 1960 r. w OECD pierwsza pod tym względem była Norwegia, a kolejne miejsca zajmowały Szwecja, Islandia i Dania). Obecnie to Islandia – mimo iż ma umiarkowanie opiekuńcze państwo – jest w Skandynawii krajem o najdłuższej oczekiwanej długości życia i najmniejszej śmiertelności niemowląt.

Także słynny na cały świat niski poziom nierówności dochodowych istniał w krajach skandynawskich jeszcze przed erą rozdmuchanego socjalu. Ekonomiści Jesper Roine i Daniel Waldenström piszą w analizie z 2008 r., że udział 10 proc. najbogatszych Szwedów w dochodach ostro spadał w ciągu pierwszych ośmiu dekad XX w., jednak większość tego spadku miała miejsce do 1950 roku. Podobną zależność zauważyli Anthony Barnes Atkinson i Jakob Egholt Søgaard w analizie na temat Danii z 2013 roku. Współczynnik Giniego, który mierzy poziom nierówności, spadł najbardziej w ciągu ostatnich trzech dekad XIX w. i w pierwszej połowie XX w.

Słynna era dużych wydatków socjalnych trwała od początku lat 70. aż do wczesnych lat 90. XX w. W podsumowaniu z 2004 r. zauważono, że ze szwedzkich 100 firm z najwyższymi przychodami 38 rozpoczynało działalność jako prywatne firmy w kraju. Zaledwie dwie z nich powstały po 1970 r. Żaden ze 100 największych szwedzkich pracodawców nie powstał po 1970 roku. Co więcej, mimo iż w latach 1950–2000 ludność Szwecji zwiększyła się z 7 mln do 9 mln, to w tym okresie nie powstały prawie żadne nowe miejsca pracy netto w sektorze prywatnym.

Z książki Sanandaji’ego wynika, że państwo opiekuńcze nie tylko spowalnia wzrost gospodarczy i nie prowadzi do mniejszych nierówności, lecz także demoralizuje. Choć mieszkańcy krajów skandynawskich charakteryzują się dobrym zdrowiem, to tylko w Holandii wydaje się więcej na świadczenia związane z niepełnosprawnością. Jak wynika z sondażu World Valure Survey, jeszcze w latach 1980–81 aż 82 proc. Szwedów uważało, że pobieranie świadczeń, które się nie należą, nigdy nie jest akceptowalne. W latach 2010–2014 odsetek tak twierdzących obywateli tego kraju wynosił już tylko 55 proc.

A co z polityką przemysłową?

Książka Sanandaji’ego jest krótka (160 stron), ale pełna interesujących danych i zaskakujących wniosków. Bardzo podoba mi się jasno postawiona teza i argumenty, które po wyliczeniu na początku książki rozwijane są w kolejnych rozdziałach. Ktoś mógłby zarzucić autorowi, że nie jest obiektywny. Ja natomiast wolę czytać książki z wyraźną tezą, bo są ciekawsze.

Zainteresowanych tematem odsyłam także do publikacji pokazujących nie tylko bardzo duży udział państwa w krajach skandynawskich w transferach socjalnych, lecz również ich politykę przemysłową nastawioną na tworzenie konkurencyjnych globalnie firm. Ten wątek autor zignorował, bo zapewne kłócił się z tezą. Szczególnie ciekawy jest przypadek Danii, co opisują Ingrid Henriksen, Markus Lampe i Paul Sharp w pracy „The Strange Birth of Liberal Denmark: Danish trade protection and the growth of the dairy industry since the mid-nineteenth century” (Dziwne narodziny liberalnej Danii: Duński protekcjonizm handlowy i wzrost przemysłu mleczarskiego od XIX w.).


Tagi


 • muminek pisze:

  do tego całkowite zadłużenie Szwecji ponad 300 % PKB … i raporty OECD mówiące że za 20-30 lat to może być kraj 3-go świata … skutki chorego socjalu

 • Szymon pisze:

  Autor przy okazji tej publikacji udzielił kilku wywiadów. Uzupełnia ciekawie tę publikację w związku z sytuacją w Grecji. Twierdzi, że np. szwedzki sukces ekonomiczny wcale nie tkwi w skutecznym państwie opiekuńczym. Takie kraje jak np. Grecja mogłyby się nauczyć od państw nordyckich przede wszystkim zaufania i transparentności. Sukces społeczny i gospodarczy, wysoka jakość życia, długa i zdrowa żywotność nie są przypadkiem w tych krajach! Wielu szuka istoty tego sukcesu w prowadzonej polityce, ale czynników należy szukać w czymś, co tkwiło w tych społeczeństwach już znacznie wcześniej.
  Już do połowy XX wieku, Szwecja miała małe, ale wydajne państwo opiekuńcze. W tym momencie podatki stanowiły 30 procent gospodarki a system opieki społecznej koncentrował się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, takich jak edukacja na poziomie podstawowym. To etyka pracy były silna, a ludzie nie byli zbyt uzależnieni od wsparcia z dochodów publicznych. Dlaczego Szwecja i inne kraje skandynawskie są więc teraz tak skuteczne? To kultura nordycka jest głównym powodem tego sukcesu!
  Skandynawii pomaga np. klimat. To nie są słoneczne plaże Grecji. Ludzie umarliby z głodu, gdyby ciężko nie pracowali. Różnica z Rosją polegała jednak na tym, że rolnicy nie byli niewolnikami, a raczej niezależnymi właścicielami gruntów. Powszechna własność promowała indywidualną odpowiedzialność i współpracę. Ponadto Skandynawia od dawna ma tradycję przejrzystego i efektywnego rządu. Wreszcie, szczególnie Szwecja cieszyła się długim okresem pokoju.
  Ludzie często są zaskoczeni, że kraje skandynawskie miały większą przewagę w długości życia w porównaniu do innych krajów rozwiniętych już w 1960 roku, przed ekspansją sektora publicznego, jak dzisiaj. To pokazuje istotę kultury. Zdrowy i świadomy tryb życia, obcowanie z przyrodą nie są bez znaczenia.
  W sumie, zaufanie, odpowiedzialność, pokój, wolny rynek i udane ograniczone skandynawskie państwo opiekuńcze przyczyniły się wspólnie do sukcesu. Wysokie podatki i nowa droga socjalizmu rzeczywiście niekoniecznie stanowiły już jego skuteczne źródło. Przecież Szwecja doświadczyła długi okres stagnacji po włączeniu do kontroli państwowej dużych przedsiębiorstw i sektora publicznego. Duża część ludności jest nadal wspierana jest przez podatników, a nie swoją pracę. Kraje takie jak Grecja próbowały wprowadzić skandynawskie państwo opiekuńcze, ale bez norm i odpowiedzialnej polityki w miejsce faktycznie pobieranych podatków i ograniczenia nadużyć ich systemy były skazane na porażkę.
  Każdy powinien uczyć się prawdziwej historii nordyckiego sukcesu nordyckiego zdając sobie sprawę z wagi osobistej odpowiedzialności i zaufania. Zaufanie i indywidualna odpowiedzialność są podobno jak tlen: kiedy je masz, to o tym nie myślisz, jednak, gdy odchodzą można jedynie walczyć, aby oddychać.

 • Tezcatlipoca2015 pisze:

  @Szymon Nie mitologizujmy. Szwecja swój dobrobyt zbudował na dwóch kluczowych czynnikach: dwustuletnim już okresie pokoju oraz – co bardziej istotne – na wielkim biznesie zbrojeniowym w okresie I i II wojny światowej, gdy handlowali i z III Rzeszą, i z aliantami. W zakresie produkcji realnej zrobili dokładnie ten sam numer, co Szwajcarzy w zakresie bankowości: safe heaven dla oligarchii obu walczących stron. Wyjątkowo cyniczny, ale jak widać świetny biznes.

 • marcinach pisze:

  Tezcatlipoca2015 ma niestety rację. Historia dużych korporacji nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Nie wiem jaki sens ich faworyzowania, ponieważ można znaleść wiele za, jak i przeciw nim. Można powiedzieć za pewnym noblistą, że są „plusy dodatnie i plusy ujemne” – pytanie tylko dla kogo?

Dodaj komentarz


jeden × = 8

Popularne artykuły

Related Posts


Artykuły powiązane