Finansiści kochają Carneya

Z deklaracji Marka Carneya, szefa Banku Anglii, można wnioskować, że sektor finansowy go pokocha. Carney broni go przed atakami i podkreśla swoją otwartość.
Finansiści kochają Carneya

(CC BY-NC-ND Bank of England)

Problem w tym, że nie jest jasne, czy rozrost sektora finansowego i jego międzynarodowa integracja to rzeczy pożądane. Dowody świadczą przeciwko takiej tezie. Ostatnio na przykład opublikowano badania, z których wynika, że pomiędzy stopą rozrostu sektora finansowego a wskaźnikiem produktywności w gospodarce występuje negatywna korelacja.

Brytyjska bankowość to tak naprawdę maszyna lewarująca istniejące już aktywa (najczęściej nieruchomości). Dlaczego więc jej ekspansja, miałaby promować jakikolwiek wzrost? Ekspansja ta może raczej osłabiać brytyjską gospodarkę, czyniąc ją nadwrażliwą na problemy związane z długiem.

>>Cały komentarz na stronie Financial Times

oprac. SS

(CC BY-NC-ND Bank of England)

Tagi