Finansiści kochają Carneya

Z deklaracji Marka Carneya, szefa Banku Anglii, można wnioskować, że sektor finansowy go pokocha. Carney broni go przed atakami i podkreśla swoją otwartość.
Finansiści kochają Carneya

(CC BY-NC-ND Bank of England)

Problem w tym, że nie jest jasne, czy rozrost sektora finansowego i jego międzynarodowa integracja to rzeczy pożądane. Dowody świadczą przeciwko takiej tezie. Ostatnio na przykład opublikowano badania, z których wynika, że pomiędzy stopą rozrostu sektora finansowego a wskaźnikiem produktywności w gospodarce występuje negatywna korelacja.

Brytyjska bankowość to tak naprawdę maszyna lewarująca istniejące już aktywa (najczęściej nieruchomości). Dlaczego więc jej ekspansja, miałaby promować jakikolwiek wzrost? Ekspansja ta może raczej osłabiać brytyjską gospodarkę, czyniąc ją nadwrażliwą na problemy związane z długiem.

>>Cały komentarz na stronie Financial Times

oprac. SS

(CC BY-NC-ND Bank of England)

Tagi


Artykuły powiązane

Co wpływa na ceny nieruchomości?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Większy popyt na przestrzeń mieszkalną i bezprecedensowe interwencje w zakresie polityki publicznej wyjaśniają odmienne trendy w zakresie cen nieruchomości podczas pandemii i w czasie globalnego kryzysu finansowego.
Co wpływa na ceny nieruchomości?

Otwarta bankowość staje się światowym standardem

Kategoria: Analizy
Regulacje dotyczące otwartej bankowości wdrażane są w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach. Jednak główną barierą jej rozwoju jest brak zaufania i niewiedza klientów instytucji finansowych.
Otwarta bankowość staje się światowym standardem