content
  • PWE

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych/Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska

19.04.2010

Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych/Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska, Warszawa 2010, wydanie I Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne


Kontrola wewnętrzna, jako jedna z funkcji zarządzania, umożliwia osiąganie celów organizacji, przystosowanie się jej do zmiennych warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, unikanie powtarzania błędów i minimalizowanie kosztów realizacji strategii. Skuteczna kontrola wewnętrzna jest zależna od racjonalnego przygotowania i przeprowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego, a także od prawidłowej organizacji służb kontrolnych. Uporządkowanie tych wielu zagadnień z zakresu kontroli wewnętrznej było głównym celem autorów niniejszej książki. Omówili oni przede wszystkim:
• klasyfikację i zadania kontroli wewnętrznej,
• organizację systemu kontroli wewnętrznej,
• zakres praw i obowiązków kontrolera,
• metodykę czynności kontrolnych,
• planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka.

Autorzy zaprezentowali również programy zadań kontrolnych dla wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych uczelni różnego typu, słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, osób przygotowujących się do egzaminu z zakresu kontroli wewnętrznej, pracowników działów finansowo-księgowych, osób pełniących funkcję kontrolera wewnętrznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę :

http://www.pwe.com.pl/finanse/kontrola_wewnetrzna_wxml,p1696305006Artykuły powiązane

Popularne artykuły