EBC z pierwszą stratą od dwóch dekad

W zeszłym roku stratę ogłosiły Szwajcarski Bank Narodowy i Bundesbank, w 2024 r. przyszła kolej i na Europejski Bank Centralny. 22 lutego EBC poinformował, że jego wynik finansowy za zeszły rok to minus 1,27 mld euro.
EBC z pierwszą stratą od dwóch dekad

(©GettyImages)

„Po niemal 20 latach wysokich zysków EBC poniósł stratę, która wynika z roli i z niezbędnych działań Eurosystemu na rzecz realizacji jego głównego zadania, czyli utrzymywania stabilności cen, i nie ma wpływu na zdolność Eurosystemu do prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej” – czytamy w informacji do Rocznego raportu finansowego EBC za 2023 r.

„W 2022 i 2023 obniżenie się wyniku EBC było spowodowane przede wszystkim zmaterializowaniem się ryzyka stopy procentowej. Wzrost stóp procentowych w strefie euro doprowadził do natychmiastowego zwiększenia się kosztów odsetkowych ponoszonych przez EBC z tytułu zobowiązania netto w TARGET, natomiast przychód z aktywów EBC nie rósł w takim samym stopniu ani tempie” – wyjaśnia bank.

Banki centralne na całym świecie ponoszą teraz koszty dużych programów skupów aktywów prowadzonych w czasie pandemii. Późniejszy wzrost inflacji i potrzeba zaostrzenia polityki pieniężnej spowodowały presję na ich bilanse. Przypomnijmy, że EBC, podniósł stopy procentowe z ujemnego poziomu do rekordowych 4 proc. od lipca 2022 r. do września 2023 r. i stopy na tym poziomie utrzymuje.

Co więcej EBC zapowiada, że „w wyniku zmaterializowania się ryzyka stopy procentowej EBC przez następne kilka lat prawdopodobnie będzie ponosić dalsze straty”.

Oczywiście konieczność tak nagłej zmiany polityki pieniężnej i wykazania straty bilansowej nie zdarza się często. Tłumaczył to w artykule dla „OF” dr Andrzej Raczko.

Zobacz artykuł: Gdy bank centralny ma stratę zamiast zysku

„Podstawowym źródłem zysku banków centralnych krajów bogatych jest różnica pomiędzy długoterminową stopą procentową aktywów i krótkoterminową stopą procentową środków zdeponowanych przez banki komercyjne (…). Ujemny wynik finansowy powstaje w specyficznej sytuacji, gdy długoterminowa stopa procentowa jest niższa od krótkoterminowej stopy banku centralnego. Taka możliwość pojawia się, gdy długoterminowa stopa procentowa pochodzi z wcześniejszego okresu luźnej polityki pieniężnej, a bieżąca krótkoterminowa stopa odpowiada restrykcyjnej polityce monetarnej” – wyjaśniał.

Potocznie mówi się przy tym, że tak powstała starta banków centralnych jest „papierowa”, bowiem w przeciwieństwie do banków komercyjnych, mogą one działać z uszczuplonymi rezerwami, a nawet ujemnym kapitałem własnym. Oczywiście do takiej sytuacji EBC bardzo daleko, niemniej „dmuchając na zimne” bank przypomina, że jego sytuacja finansowa pozostaje solidna, a kapitał własny netto przekracza 45 mld euro.

EBC zapowiedział też, że przeniesie stratę do swojego bilansu, aby skompensować ją z przyszłymi zyskami oraz nie będzie tymczasowo wypłacał zysków krajowym bankom centralnym strefy euro.

Sprawozdanie finansowe EBC tutaj.

(©GettyImages)

Otwarta licencja


Artykuły powiązane

Dokąd zmierza polityka pieniężna

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 90. XX w. wydawało się, że patent na prowadzenie polityki pieniężnej jest znany. Kraje małe, o otwartej gospodarce i swobodnych przepływach finansowych, powinny zrezygnować z prowadzenia własnej polityki monetarnej i przywiązać kurs swojego pieniądza do zagranicznej waluty dominującej w obrotach handlu zagranicznego. Oczywiście takie rozwiązanie wymagało prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej i zaufania rynków finansowych wykluczające raptowny odpływ zagranicznego finansowania.
Dokąd zmierza polityka pieniężna

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Kategoria: Trendy gospodarcze
W seriach wydawniczych Materiały i Studia NBP oraz NBP Working Papers został niedawno opublikowany raport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Z wielu wątków poddanych analizie wybraliśmy trzy, które streszczamy w niniejszym artykule. Rozpoczynamy od czynników wpływających na możliwie zmiany mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Następnie analizujemy siłę i opóźnienia, z jaką decyzje Rady Polityki Pieniężnej oddziałują na gospodarkę. W ostatniej części artykułu przyglądamy się bliżej funkcjonowaniu kanału kredytowego polityki pieniężnej w Polsce.
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Gdy bank centralny ma stratę zamiast zysku

Kategoria: Analizy
Strata banków centralnych, do tej pory była zjawiskiem rzadkim, obecnie pojawi się w przypadku czołowych europejskich banków centralnych. A jak będzie w rozwijających się krajach?
Gdy bank centralny ma stratę zamiast zysku