Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie

W 2017 roku liczba dobrze zarabiających Polaków wyniesie już 1,1 miliona osób – policzyła firma doradcza KPMG. W tej kategorii mieszczą się osoby, których miesięczne zarobki brutto wynoszą co najmniej 7,1 tys. zł.

Łączne dochody brutto dobrze zarabiających Polaków, czyli osób uzyskujących miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, wyniosą w 2017 roku 249 mld zł. Będzie to grupa ponad miliona osób (1,1 mln).

W 2016 roku 164 tys. osób zarabiało miesięczne powyżej 20 tys. zł brutto, w tym ponad 40 tys. bardzo bogatych Polaków osiągało miesięcznie zarobki powyżej 50 tys. zł brutto. Blisko 60 mld zł, które w 2016 roku zarobili bardzo bogaci Polacy stanowi ponad 1/4 dochodu brutto dobrze zarabiających osób mieszkających w Polsce.

Rośnie również liczba polskich HNWI, czyli osób, których majątek netto wart jest więcej niż 1 mln dolarów. Według badania KPMG w 2017 roku jest ich już 57 tys. – 16 tys. więcej niż przed rokiem – z czego 203 osoby są w posiadaniu majątku większego niż 100 mln dol.

Polska jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości majątku. Na wzrost aktywów netto Polaków miały wpływ przede wszystkim rosnące kursy akcji spółek na giełdzie – oceniają autorzy raportu.

Rekordowy wzrost wartości majątku netto Polaków, nie zmienił jeszcze miejsca Polski w rankingu europejskich krajów z największą liczbą HNWI. Liczba polskich milionerów jest nadal porównywalna z krajami, które mają dużo niższą populację, np. Finlandia, Portugalia oraz Czechy.

Bogaty Polak pracuje średnio 10 godzin dziennie, wolny czas spędza z rodziną, ale nie przed telewizorem (badanie na próbie blisko 100 Polaków, których miesięczne dochody brutto wynoszą min. 20 tys. zł).Większość ankietowanych uważa, że do ich zawodowych i finansowych sukcesów przyczyniła się przede wszystkim ciężka praca i odpowiednie cechy charakteru – inteligencja oraz samodyscyplina. Dla 81 proc. ankietowanych wysokie zarobki są powiązane z koniecznością podejmowania ryzyka.

Mamy mało majątku, więc trzeba go produktywnie wykorzystywać

60 proc. uznaje, że pieniędzmi należy się dzielić z innymi, pod warunkiem, że sami będą mogli decydować o beneficjentach pomocy.

Bogaci Polacy wierzą w merytokrację i wysoką mobilność społeczną, a zatem uważają, że bardziej liczą się kompetencje, chęci i cechy charakteru niż kontakty czy pochodzenie. Według ankietowanych indywidualne zasługi i szczęście są ważniejsze na drodze do sukcesu od uwarunkowań zewnętrznych, jak sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju.

– Paradoksalnie jednak ci sami bogaci Polacy nie są przekonani, czy rynek jest mechanizmem, który sprawiedliwie wycenia pracowników. Chociaż większość badanych uważa, że pieniądze są dobrym miernikiem sukcesu, opinie co do tego, czy wysokość zarobków jest adekwatna do włożonego wysiłku, są podzielone – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG.

>>cały raport: kpmg.pl

Otwarta licencja


Tagi